Apakšprogrammas mērķis:

  • sniegt atbalstu pielāgotā sporta attīstībai, tādejādi nodrošinot, lai cilvēki ar invaliditāti varētu nodarboties ar sportu atbilstoši viņu interesēm un spējām iesaistīties pielāgotās sporta aktivitātēs, atbalstot labāko sportistu ar invaliditāti startus Paralimpiskajās spēlēs, Nedzirdīgo spēlēs (Deaflympics), Speciālās Olimpiādes spēlēs, kā arī pasaules un Eiropas čempionātos.

Galvenās aktivitātes:

  • apakšprogrammas ietvaros tiek piešķirts finansējums biedrībai “Latvijas Paralimpiskā komiteja” (LPK). Piešķirtā finansējuma sadali Sporta likumā noteiktā kārtībā atzītajām sporta federācijām cilvēkiem ar invaliditāti atbilstoši LPK izstrādātiem un ar Izglītības un zinātnes ministriju saskaņotiem kritērijiem nodrošina LPK.

Apakšprogrammas izpildītājs: Izglītības un zinātnes ministrija.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2017. līdz 2021.gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Atbalstīta pielāgotā sporta attīstība

Latvijas dalība Paralimpiskajās spēlēs (skaits)

-

1

-

1

-

Latvijas dalība Eiropas un pasaules čempionātos cilvēkiem ar invaliditāti (skaits)

1

1

1

1

1

Latvijas dalība Nedzirdīgo spēlēs (skaits)

1

-

-

-

1

Latvijas dalība Speciālās Olimpiskajās spēlēs (skaits)

1

-

1

-

1

 

Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021.gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada     plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Kopējie izdevumi, euro

365 000

365 000

465 000

389 955

274 955

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-

100 000

-75 045

-115 000

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-

27,4

-16,1

-29,5

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2019.gada plānu ar 2018.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

-

100 000

100 000

t. sk.:

Prioritāri pasākumi

-

100 000

100 000

Papildus finansējums individuālo sporta veidu paralimpisko sportistu sagatavošanai (Gatavošanās programma 2020.gada Vasaras Paralimpiskajām spēlēm Tokijā)

-

100 000

100 000