Apakšprogrammas mērķis:

  • sniegt atbalstu pielāgotā sporta attīstībai, tādejādi nodrošinot, lai cilvēki ar invaliditāti varētu nodarboties ar sportu atbilstoši viņu interesēm un spējām iesaistīties pielāgotās sporta aktivitātēs, atbalstot labāko sportistu ar invaliditāti startus Paralimpiskajās spēlēs, Nedzirdīgo spēlēs (Deaflympics), Speciālās Olimpiādes spēlēs, kā arī pasaules un Eiropas čempionātos.

Galvenās aktivitātes:

  • apakšprogrammas ietvaros tiek piešķirts finansējums biedrībai “Latvijas Paralimpiskā komiteja” (LPK). Piešķirtā finansējuma sadali Sporta likumā noteiktā kārtībā atzītajām sporta federācijām cilvēkiem ar invaliditāti atbilstoši LPK izstrādātiem un ar Izglītības un zinātnes ministriju saskaņotiem kritērijiem nodrošina LPK.

Apakšprogrammas izpildītājs: Izglītības un zinātnes ministrija.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada prognoze

2020. gada prognoze

Atbalstīta pielāgotā sporta attīstība

Latvijas dalība Paralimpiskajās spēlēs (skaits)

1

-

1

-

1

Latvijas dalība Eiropas un pasaules čempionātos cilvēkiem ar invaliditāti (skaits)

1

1

1

1

1

Latvijas dalība Nedzirdīgo spēlēs (skaits)

-

1

-

1

-

Latvijas dalība Speciālās Olimpiskajās spēlēs (skaits)

-

1

-

1

-

 

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada     plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

402 623

365 000

365 000

365 000

389 955

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-37 623

-

-

24 955

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-9,3

-

-

6,8

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2018.gada plānu ar 2017.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

115 000

115 000

-

t. sk.:

Prioritāri pasākumi - 115 000 115 000

Valsts funkciju sporta nozarē izpildes nodrošināšana nemainīgā līmenī.

-

115 000

115 000

Citas izmaiņas

115 000

-

-115 000

Finansējuma samazinājums fiskālās telpas palielināšanai, atbilstoši MK 22.09.2017 sēdes protokola Nr.40 43.p 16.4 apakšpunktā noteiktajam.

30 245

-

-30 245

Izdevumi, kas 2017.gadam tika pārdalīti no budžeta apakšprogrammas 09.23.00 "Valsts ilgtermiņa saistības sportā - dotācija Latvijas Olimpiskajai komitejai (LOK) - valsts galvoto aizdevumu atmaksai",  lai atbilstoši MK 01.11.2016. un 10.11.2016. sēdēs pieņemtajiem lēmumiem Izglītības un zinātnes ministrijas iekšējo resursu ietvaros nodrošinātu ministrijas prioritāro pasākumu daļēju īstenošanu, tai skaitā pasākuma “Valsts funkciju sporta nozarē izpildes nodrošināšana” ietvaros nodrošinātu finansējumu pielāgotā sporta attīstībai.

84 755

-

-84 755