Apakšprogrammas mērķis:

sniegt atbalstu pielāgotā sporta attīstībai, tādejādi nodrošinot, lai cilvēki ar invaliditāti varētu nodarboties ar sportu atbilstoši viņu interesēm un spējām iesaistīties pielāgotās sporta aktivitātēs, atbalstot labāko sportistu ar invaliditāti startus Paralimpiskajās spēlēs, Nedzirdīgo spēlēs (Deaflympics), Speciālās Olimpiādes spēlēs, kā arī pasaules un Eiropas čempionātos.

Galvenās aktivitātes:

apakšprogrammas ietvaros tiek piešķirts finansējums biedrībai “Latvijas Paralimpiskā komiteja” (LPK). Piešķirtā finansējuma sadali Sporta likumā noteiktā kārtībā atzītajām sporta federācijām cilvēkiem ar invaliditāti atbilstoši LPK izstrādātiem un ar Izglītības un zinātnes ministriju saskaņotiem kritērijiem nodrošina LPK.

Apakšprogrammas izpildītājs: Izglītības un zinātnes ministrija.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads
(izpilde)

2020. gada     plāns

2021. gada plāns

2022. gada prognoze

2023. gada prognoze

Atbalstīta pielāgotā sporta attīstība

Latvijas dalība Paralimpiskajās spēlēs (skaits)

-

1

1

1

-

Latvijas dalība Eiropas un pasaules čempionātos cilvēkiem ar invaliditāti (skaits)

1

1

1

1

1

Latvijas dalība Nedzirdīgo spēlēs (skaits)

-

-

1

-

-

Latvijas dalība Speciālās Olimpiskajās spēlēs (skaits)

1

-

1

-

-

Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads
(izpilde)

2020. gada     plāns

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

465 000

419 955

365 000

274 955

274 955

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-45 045

-54 955

-90 045

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-9,7

-13,1

-24,7

-

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. gada plānu ar 2020. gada plānu (eiro)

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

145 000

90 045

-54 955

t. sk.:

Citas izmaiņas

145 000

90 045

-54 955

Veiktā finansējuma pārdale no budžeta apakšprogrammas 09.23.00 „Valsts ilgtermiņa saistības sporta – dotācija Latvijas Olimpiskajai komitejai (LOK) – valsts galvoto aizdevumu atmaksai”, lai nodrošinātu sportistu sagatavošanu  un dalības nodrošināšanu 2020. gada Vasaras Paralimpiskajās spēlēs Tokijā (Japāna) atbilstoši MK 2019. gada 17. septembra sēdes protokola Nr. 42 34.§ 9. punktam

30 000

-

-30 000

2018. – 2020. gada budžeta ietvara sagatavošanas procesā atbalstītā prioritārā pasākuma „Valsts funkciju sporta nozarē izpildes nodrošināšana nemainīgā līmenī” ietvaros 2020. gadā papildus piešķirtie līdzekļi

115 000

-

-115 000

t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)

-

90 045

90 045

Iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta apakšprogrammas 09.23.00 „Valsts ilgtermiņa saistības sportā – dotācija Latvijas Olimpiskajai komitejai (LOK) – valsts galvoto aizdevumu atmaksai”,  saskaņā ar MK 2020. gada 27. oktobra sēdes protokollēmuma Nr. 65 23.§  par priekšlikumu par finanšu resursu 90 045 euro apmērā ietaupījuma, kas 2021. gada valsts budžeta apakšprogrammā 09.23.00 „Valsts ilgtermiņa saistības sportā – dotācija Latvijas Olimpiskajai komitejai (LOK) – valsts galvoto aizdevumu atmaksai” rodas pēc valsts budžeta līdzekļu piešķiršanas biedrībai „Latvijas Olimpiskā komiteja” valsts galvoto aizdevumu 2021. gada maksājumu daļējas atmaksas 2020. gadā, novirzīšanu Izglītības un zinātnes ministrijas prioritārā pasākuma „Valsts funkciju sporta nozarē izpildes nodrošināšana nemainīgā līmenī” (15_01_P) daļējai īstenošanai 2021. gadā

-

90 045

90 045