Apakšprogrammas mērķis:

sniegt atbalstu pielāgotā sporta attīstībai, tādejādi nodrošinot, lai cilvēki ar invaliditāti varētu nodarboties ar sportu atbilstoši viņu interesēm un spējām iesaistīties pielāgotās sporta aktivitātēs, atbalstot labāko sportistu ar invaliditāti startus Paralimpiskajās spēlēs, Nedzirdīgo spēlēs (Deaflympics), Speciālās Olimpiādes spēlēs, kā arī pasaules un Eiropas čempionātos.

Galvenās aktivitātes:

apakšprogrammas ietvaros tiek piešķirts finansējums biedrībai “Latvijas Paralimpiskā komiteja” (LPK). Piešķirtā finansējuma sadali Sporta likumā noteiktā kārtībā atzītajām sporta federācijām cilvēkiem ar invaliditāti atbilstoši LPK izstrādātiem un ar IZM saskaņotiem kritērijiem nodrošina LPK.

Apakšprogrammas izpildītājs: IZM.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads
(izpilde)

2021. gada     plāns

2022. gada plāns

2023. gada prognoze

2024. gada prognoze

Atbalstīta pielāgotā sporta attīstība

Latvijas dalība Paralimpiskajās spēlēs (skaits)

-

1

1

-

1

Latvijas dalība Eiropas un pasaules čempionātos cilvēkiem ar invaliditāti (skaits)

1

1

1

1

1

Latvijas dalība Nedzirdīgo spēlēs (skaits)

-

1

1

-

-

Latvijas dalība Speciālās Olimpiskajās spēlēs (skaits)

-

1

-

1

-

Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads
(izpilde)

2021. gada     plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

419 955

365 000

400 000

400 000

400 000

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-54 955

35 000

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-13,1

9,6

-

-

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2022. gada plānu ar 2021. gada plānu

Euro

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

90 045

125 045

35 000

Prioritāri pasākumi - 125 045 125 045
Sports – valsts funkciju sporta nozarē izpildes nodrošināšana nemainīgā līmenī, investīcijas valsts nozīmes sporta būvēs - 125 045 125 045

 

Citas izmaiņas

90 045

-

-90 045

t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)

90 045

-

-90 045

Iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta apakšprogrammas 09.23.00 „Valsts ilgtermiņa saistības sportā – dotācija Latvijas Olimpiskajai komitejai (LOK) – valsts galvoto aizdevumu atmaksai” saskaņā ar MK 2020. gada 27. oktobra sēdes protokollēmuma Nr. 65 23.§ 

90 045

-

-90 045