Apakšprogrammas mērķis:

  • sniegt atbalstu parasporta infrastruktūras attīstībai, kā arī veicināt sporta pakalpojumu pieejamību cilvēkiem ar invaliditāti.

Galvenās aktivitātes:

  • apakšprogrammas ietvaros tiek piešķirts finansējums biedrībai “Latvijas Paralimpiskā komiteja” ar Paralimpiskā sporta centra izveides sagatavošanu saistīto izdevumu segšanai.

Apakšprogrammas izpildītājs: Izglītības un zinātnes ministrija.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2017. līdz 2021.gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Ar valsts līdzfinansējumu tiek īstenots valsts nozīmes sporta infrastruktūras attīstības projekts  

Paralimpiskā sporta centra projekts (skaits)

-

-

1

-

-

 

Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021.gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Kopējie izdevumi, euro

615 000

1 200 000

213 500

-

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

585 000

-986 500

-213 500

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

95,1

-82,2

-100,0

×

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2019.gada plānu ar 2018.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

1 200 000

213 500

-986 500

t. sk.:

Citas izmaiņas

1 200 000

213 500

986 500

Paralimpiskā sporta centra izveide

1 200 000

 

-1 200 000

Veikta līdzekļu pārdale, samazinot finansējumu  Olimpiskā centra “Ventspils” attīstības projekta īstenošanai, no budžeta apakšprogrammas 09.04.00 “Sporta būves” biedrībai “Latvijas Paralimpiskā komiteja” Paralimpiskā sporta centra projekta īstenošanai, atbilstoši likumprojekta “Par valsts budžetu 2019.gadam” Saeimas 2.lasījumā nolemtajam.

-

213 500

213 500