Apakšprogrammas mērķis:

  • sniegt atbalstu parasporta infrastruktūras attīstībai, kā arī veicināt sporta pakalpojumu pieejamību cilvēkiem ar invaliditāti.

Galvenās aktivitātes:

  • apakšprogrammas ietvaros tiek piešķirts finansējums biedrībai “Latvijas Paralimpiskā komiteja” ar Paralimpiskā sporta centra izveidi saistīto izdevumu segšanai.

Apakšprogrammas izpildītājs: Izglītības un zinātnes ministrija.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada prognoze

2020. gada prognoze

Ar valsts līdzfinansējumu tiek īstenots valsts nozīmes sporta infrastruktūras attīstības projekts 

Izveidots Paralimpiskais sporta centrs (skaits)

-

-

-

-

1

 

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada     plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

-

-

1 200 000

-

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

×

1 200 000

-1 200 000

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

×

×

-100,0

×

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2018.gada plānu ar 2017.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

-

1 200 000

1 200 000

t. sk.:

Prioritāri pasākumi - 1 200 000 1 200 000

Paralimpiskā sporta centra izveide.

-

1 200 000

1 200 000