Programmas mērķis:

  • no valsts budžeta mērķdotācijas nodrošināt bērniem no piecu gadu vecuma, kuri apmeklē pašvaldību pirmsskolas izglītības iestādes vai mācās pirmsskolas izglītības grupās, atbilstošu izglītības ieguvi, lai sagatavotu tos skolai.

Galvenās aktivitātes:

  • no valsts budžeta mērķdotācijas finansēta pedagogu, kuri nodarbināti bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā darba samaksa  un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas.

Programmas izpildītājs – Izglītības un zinātnes ministrija.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada prognoze

2019. gada prognoze

Nodrošināta bērnu no piecu gadu vecuma, kuri apmeklē pašvaldību pirmsskolas izglītības iestādes vai mācās pirmsskolas izglītības grupās sagatavošana skolai

Izglītojamo skaits

34 684

34 684

33 372

33 372

33 372

 

Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

23 346 928

21 570 348

26 296 752

27 780 648

27 780 648

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-1 776 580

4 726 404

1 483 896

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-7,6

21,9

5,6

-

Vidējais pedagogu darba slodžu skaits gadā

3 400

3 390

2 564

2 564

2 564

Vidējā atlīdzība pedagogu darba slodzei (mēnesī)2euro

572,2

530,2

854,7

854,7

854,7

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2017.gada projektu ar 2016.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

-

4 726 404

4 726 404

t. sk.:

Jaunās politikas iniciatīvas un citi prioritāri pasākumi

-

4 726 404

4 726 404

2016.gada 1.septembrī uzsāktās pedagogu darba samaksas reformas nodrošināšana.

-

4 726 404

4 726 404