Programmas mērķis:

  • nodrošināt līdzekļu piešķiršanu pasākumiem finanšu un ekonomisko noziegumu apkarošanai un noziedzīgos nodarījumos cietušo atbalsta sniegšanai.

Galvenās aktivitātes:

  1. izvērtēt un apkopot finanšu pieprasītāju sagatavotos priekšlikumus Noziedzīgi iegūtu līdzekļu konfiskācijas fonda līdzekļu apguvei;
  2. veikt līdzekļu sadali pasākumus īstenojošiem finansējuma saņēmējiem.

Programmas izpildītājs: Tieslietu ministrijas centrālais aparāts.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam

 

2017. gada (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Nodrošināta līdzekļu sadale pasākumiem finanšu un ekonomisko noziegumu apkarošanai un noziedzīgos nodarījumos cietušo atbalsta sniegšanai

Izvērtēto, apkopoto un Noziedzības novēršanas padomē iesniegto finanšu saņēmēju sagatavoto priekšlikumu īpatsvars (%) no kopējo saņemto priekšlikumu skaita

-

100

100

100

100

 

Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Kopējie izdevumi, euro

-

2 000 000

2 297 211

2 000 000

2 000 000

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/-) pret iepriekšējo gadu

×

2 000 000

297 211

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu

×

×

14,9

-

-

Atlīdzība, euro

×

-

9 937

-

-

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2019. gada plānu ar 2018. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

-

297 211

297 211

t. sk.:

Citas izmaiņas

-

297 211

297 211

Palielināti izdevumi no ieņēmumu no maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu atlikuma uz 2019. gada 1. janvāri izmantošanai 2019.gadā, lai nodrošinātu Uzņēmumu reģistra īstenoto Komercreģistra modernizāciju saskaņā  ar Noziedzības novēršanas padomes 2018.gada 26.oktobra sēdē (prot. Nr.6) nolemto

-

297 211

297 211