Programmas mērķis:

nodrošināt līdzekļu piešķiršanu pasākumiem finanšu un ekonomisko noziegumu apkarošanai un noziedzīgos nodarījumos cietušo atbalsta sniegšanai.

Galvenās aktivitātes:

  1. izvērtēt un apkopot finanšu pieprasītāju sagatavotos priekšlikumus Noziedzīgi iegūtu līdzekļu konfiskācijas fonda līdzekļu apguvei;
  2. veikt līdzekļu sadali pasākumus īstenojošiem finansējuma saņēmējiem.

Programmas izpildītājs: Tieslietu ministrijas centrālais aparāts.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019.gada (izpilde)

2020.gada plāns

2021.gada plāns

2022.gada prognoze

2023.gada prognoze

Nodrošināta līdzekļu sadale pasākumiem finanšu un ekonomisko noziegumu apkarošanai un noziedzīgos nodarījumos cietušo atbalsta sniegšanai

Izvērtēto, apkopoto un Noziedzības novēršanas padomē iesniegto finanšu saņēmēju sagatavoto priekšlikumu īpatsvars  no kopējo saņemto priekšlikumu skaita (%)

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads
(izpilde)

2020. gada     plāns

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

648 138

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

1 351 862

-

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

208,6

-

-

-

Atlīdzība, euro

7 370

9 937

9 937

9 937

9 937