Programmas mērķis:

nodrošināt līdzekļu piešķiršanu pasākumiem finanšu un ekonomisko noziegumu apkarošanai un noziedzīgos nodarījumos cietušo atbalsta sniegšanai.

Galvenās aktivitātes:

1) izvērtēt un apkopot finanšu pieprasītāju sagatavotos priekšlikumus Noziedzīgi iegūtu līdzekļu konfiskācijas fonda līdzekļu apguvei;

2) veikt līdzekļu sadali pasākumus īstenojošiem finansējuma saņēmējiem.

Programmas izpildītājs: Tieslietu ministrijas centrālais aparāts.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads (izpilde)

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada prognoze

2024. gada prognoze

Nodrošināta līdzekļu sadale pasākumiem finanšu un ekonomisko noziegumu apkarošanai un noziedzīgos nodarījumos cietušo atbalsta sniegšanai

Izvērtēto, apkopoto un Noziedzības novēršanas padomē iesniegto finanšu saņēmēju sagatavoto priekšlikumu īpatsvars  no kopējo saņemto priekšlikumu skaita (%)

50,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads
(izpilde)

2021. gada     plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

3 206 846

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-1 206 846

-

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-37,6

-

-

-

Atlīdzība, euro

9 679

9 937

50 000

50 000

50 000

Vidējais amata vietu skaits gadā

-

-

11

1

1

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

-

-

2 544

2 544

2 544

Piezīmes.

1No programmas 07.00.00 “Nekustamā īpašuma tiesību politikas īstenošana” ir pārdalīta 1 amata vieta, lai sekmīgi veiktu Tieslietu ministrijas pamatbudžeta programmas “Noziedzīgi iegūtu līdzekļu konfiskācijas fonds” administrēšanu.