Programmas mērķis:

  • asistenta pakalpojumu nodrošināšana personai ar invaliditāti pārvietošanās atbalstam un pašaprūpes veikšanai pirmsskolas izglītības, vispārējās pamatizglītības, profesionālās pamatizglītības, arodizglītības, vispārējās vidējās izglītības un profesionālās vidējās izglītības iestādēs (izņemot speciālās izglītības iestādes, kas saņem uzturēšanas izdevumus no valsts budžeta) izglītojamiem.

Galvenās aktivitātes:

  • nodrošināt valsts budžeta apmaksātu asistenta pakalpojumu, kuru var saņemt līdz 40 stundām nedēļā. Asistenta pakalpojumu izglītības iestādē ir tiesīga sniegt fiziska persona, kurai ir darba vai personiskā pieredze personu ar invaliditāti aprūpē vai arī atbilstoša izglītība vai darba pieredze pedagoģijas, psiholoģijas, medicīnas, veselības vai sociālā darba jomā.

Programmas izpildītājs: Izglītības un zinātnes ministrija.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2018. līdz 2022.gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada prognoze 2022.gada prognoze

Asistenta pakalpojumu nodrošināšana personām ar invaliditāti

Pakalpojuma saņēmēji - personas ar invaliditāti (skaits)

243

300

300

300

300

 

Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada plāns 2022.gada plāns

Kopējie izdevumi,euro

830 638

1 031 890

1 031 890

1 031 890

1 031 890

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

201 252

-

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

24,2

-

-

-

Atlīdzība, euro

1 423

3 399

3 399

3 399

3 399

Vidējais amata vietu skaits gadā

1

1

1

1

1

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

119

283

283

283

283