Programmas mērķis:

  • asistenta pakalpojumu nodrošināšana personai ar invaliditāti pārvietošanās atbalstam un pašaprūpes veikšanai pirmsskolas izglītības, vispārējās pamatizglītības, profesionālās pamatizglītības, arodizglītības, vispārējās vidējās izglītības un profesionālās vidējās izglītības iestādēs (izņemot speciālās izglītības iestādes, kas saņem uzturēšanas izdevumus no valsts budžeta) izglītojamiem.

Galvenās aktivitātes:

  • nodrošināt valsts budžeta apmaksātu asistenta pakalpojumu, kuru var saņemt līdz 40 stundām nedēļā. Asistenta pakalpojumu izglītības iestādē ir tiesīga sniegt fiziska persona, kurai ir darba vai personiskā pieredze personu ar invaliditāti aprūpē vai arī atbilstoša izglītība vai darba pieredze pedagoģijas, psiholoģijas, medicīnas, veselības vai sociālā darba jomā.

Programmas izpildītājs: Izglītības un zinātnes ministrija.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2017. līdz 2021.gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada     plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Asistenta pakalpojumu nodrošināšana personām ar invaliditāti

Pakalpojuma saņēmēji - personas ar invaliditāti (skaits)

240

300

300

300

300

 

Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021.gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada     plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Kopējie izdevumi, euro

615 439

1 031 890

1 031 890

1 031 890

1 031 890

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

416 451

-

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

67,6

-

-

-

Atlīdzība, euro

-

3 399

3 399

3 399

3 399

Vidējais amata vietu skaits gadā

-

1

1

1

1

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

-

283

283

283

283