Programmas mērķis:

asistenta pakalpojumu nodrošināšana izglītojamiem ar invaliditāti pārvietošanās atbalstam un pašaprūpes veikšanai pirmsskolas izglītības, vispārējās pamatizglītības, profesionālās pamatizglītības, arodizglītības, vispārējās vidējās izglītības un profesionālās vidējās izglītības iestādēs (izņemot speciālās izglītības iestādes, kas saņem uzturēšanas izdevumus no valsts budžeta).

Galvenās aktivitātes:

nodrošināt valsts budžeta apmaksātu asistenta pakalpojumu, kuru var saņemt līdz 40 stundām nedēļā. Asistenta pakalpojumu izglītības iestādē ir tiesīga sniegt fiziska persona, kurai ir darba vai personiskā pieredze personu ar invaliditāti aprūpē vai arī atbilstoša izglītība vai darba pieredze pedagoģijas, psiholoģijas, medicīnas, veselības vai sociālā darba jomā.

Programmas izpildītājs: Izglītības un zinātnes ministrija.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads
(izpilde)

2020. gada     plāns

2021. gada plāns

2022. gada prognoze

2023. gada prognoze

Asistenta pakalpojumu nodrošināšana personām ar invaliditāti

Pakalpojuma saņēmēji – personas ar invaliditāti (skaits)

272

300

300

300

300

Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads
(izpilde)

2020. gada     plāns

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

1 018 408

1 031 890

1 031 876

1 031 876

1 031 876

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

13 482

-14

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

1,3

-

-

-

Atlīdzība, euro

7 016

3 399

3 385

3 385

3 385

Vidējais amata vietu skaits gadā

2

1

1

1

1

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

292

283

282

282

282

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. gada plānu ar 2020. gada plānu (eiro)

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

14

-

-14

t. sk.:

Citas izmaiņas

14

-

-14

Samazināti VSAOI izdevumi saskaņā ar MK 22.09.2020. sēdes protokola Nr. 55 38.§ 2. un 40. punktu (atbilstoši informatīvā ziņojuma 3. pielikumam)

14

-

-14