Programmas mērķis:

asistenta pakalpojumu nodrošināšana izglītojamiem ar invaliditāti pārvietošanās atbalstam un pašaprūpes veikšanai pirmsskolas izglītības, vispārējās pamatizglītības, profesionālās pamatizglītības, arodizglītības, vispārējās vidējās izglītības un profesionālās vidējās izglītības iestādēs (izņemot speciālās izglītības iestādes, kas saņem uzturēšanas izdevumus no valsts budžeta).

Galvenās aktivitātes:

nodrošināt valsts budžeta apmaksātu asistenta pakalpojumu, kuru var saņemt līdz 40 stundām nedēļā. Asistenta pakalpojumu izglītības iestādē ir tiesīga sniegt fiziska persona, kurai ir darba vai personiskā pieredze personu ar invaliditāti aprūpē vai arī atbilstoša izglītība vai darba pieredze pedagoģijas, psiholoģijas, medicīnas, veselības vai sociālā darba jomā.

Programmas izpildītājs: IZM.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads
(izpilde)

2021. gada     plāns

2022. gada plāns

2023. gada prognoze

2024. gada prognoze

Asistenta pakalpojumu nodrošināšana personām ar invaliditāti

Pakalpojuma saņēmēji – personas ar invaliditāti (skaits)

272

300

362

392

422

Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads
(izpilde)

2021. gada     plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

950 007

1 031 876

1 944 284

2 034 929

2 173 237

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

81 869

912 408

90 645

138 308

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

8,6

88,4

4,7

6,8

Atlīdzība, euro

8 089

3 385

29 662

29 662

29 662

Vidējais amata vietu skaits gadā

-

1

-

-

-

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

-

282

-

-

-

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

8 089

-

29 662

29 662

29 662

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2022. gada plānu ar 2021. gada plānu

                Euro

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi – kopā

-

912 408

912 408

t. sk.:

Prioritāri pasākumi

-

912 408

912 408

Asistenta pakalpojuma nodrošināšanai izglītības iestādēs

-

912 408

912 408