Programmas mērķis:

  • veicināt sabiedrības izglītošanu un attīstību, vācot, saglabājot, pētot, izstādot un popularizējot Latvijas militārās un politiskās vēstures materiālās un garīgās liecības.

Galvenās aktivitātes:

  1. uzturēt un attīstīt muzeja krājumu;
  2. nodrošināt muzeja vērtību pieejamību sabiedrībai;
  3. krājuma un vēstures pētniecība;
  4. veikt zinātniski izglītojošo darbu;
  5. attīstīt un uzturēt muzeja filiāles – Ziemassvētku kauju muzejs “Mangaļi”, O.Kalpaka muzejs un piemiņas vieta “Airītes”.

Programmas izpildītājs: Latvijas Kara muzejs.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada prognoze 2022.gada prognoze

1.Muzeja pakalpojumi

Apmeklējumi

187 800

120 000

120 000

120 000

120 000

2.Muzeja krājums

Jaunieguvumi

2 446

3 000

3 000

3 000

3 000

3.Pētniecība

Sagatavotās izstādes un pastāvīgās ekspozīcijas

5

2

2

2

2

4.Izglītības programmas

Muzejpedagoģiskās programmas (norises)

375

180

180

180

180

 

Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam

 

2018. gads (izpilde) 2019. gada plāns 2020. gada plāns 2021. gada plāns 2022. gada plāns

Kopējie izdevumi,euro

1533 210

1570962

1639 744

1576 677

1576 677

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

37 752

68 782

- 63 067

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

2,5

4,4

-3,8

-

Atlīdzība, euro

1004 951

1172 525

1212 399

1218 424

1218 424

Vidējais amata vietu skaits gadā

68

69

69

69

69

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 167

1 407

1 455

1 463

1 463

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

7 279

7 310

7 310

7 310

7 310

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2020. gada plānu ar 2019. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

211 045

279 827

68 782

t. sk.:

Citas izmaiņas

211 045

279 827

68 782

Izdevumu izmaiņas Latvijas 100gades pasākumiem – starptautiskās konferences “Latvijas Neatkarības karš (1918-1920) organizēšanai, kataloga “100 vēstures liecības par Latvijas armijas tapšanu (1918-1920) un ceļveža “Pa Latvijas armijas cīnu vietām ar bermontiešiem Rīgā un ārpus tās” izdošanai (Ministru kabineta 2017.gada 23.marta sēdes prot. Nr.15 2. §)

21 399

12 399

-9 000

Palielināti izdevumi, lai veiktu apmaksu tulkošanas pakalpojumiem, nodrošinātu piemaksas par prombūtnē esošu darbinieku aizvietošanu un darba devēja sociālās iemaksas (Ministru kabineta 2019.gada 15.aprīļa sēdes protokola Nr.19 1.§ 4.p.)

-

31 389

31 389

Izdevumu izmaiņas Kara muzeja lietisko priekšmetu kolekcijas glabātuves modernizācijai nepieciešamā aprīkojuma iegādei un darbinieku atlīdzības palielināšanai (Ministru kabineta 10.aprīļa sēdes prot.Nr.19 36.§ 4.p.)

178 264

178 038

-226

Samazināti izdevumi pamatojoties uz Ministru kabineta 2018.gada 28.augusta prot. Nr.40 21.§ 3.1.punktu (Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 27.jūlija rīkojumā Nr.347 "Par informācijas sistēmas darbības koncepcijas aprakstu "Pasu sistēmas un Vienotās migrācijas informācijas sistēmas attīstība elektronisko identifikācijas karšu un elektronisko uzturēšanas atļauju (karšu) izsniegšanai"")

8

-

-8

t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām(apakšprogrammām)

11 374

58 001

46 627

Līdzekļu pārdale uz budžeta apakšprogrammu 22.12.00. “Nacionālo bruņoto spēku uzturēšana”, lai nodrošinātu grāmatas "Latvijas armijai 100" izdošanu

11 374

-

- 11 374

Līdzekļu pārdale no budžeta apakšprogrammas 22.12.00. “Nacionālo bruņoto spēku uzturēšana”, lai veiktu materiāltehnisko līdzekļu iegādi un izveidotu izstādi

-

56 693

56 693

Līdzekļu pārdale no budžeta programmas 97.00.00. “Nozaru vadība un politikas plānošana”, lai segtu pakalpojuma par telpu un pieguļošās teritorijas uzkopšanu sadārdzinājumu Kara muzejā Smilšu ielā 20, Rīgā

-

1 308

1 308