Programmas mērķis:

  • veicināt sabiedrības izglītošanu un attīstību, vācot, saglabājot, pētot, izstādot un popularizējot Latvijas militārās un politiskās vēstures materiālās un garīgās liecības.

Galvenās aktivitātes:

  1. uzturēt un attīstīt muzeja krājumu;
  2. nodrošināt muzeja vērtību pieejamību sabiedrībai;
  3. krājuma un vēstures pētniecība;
  4. veikt zinātniski izglītojošo darbu;
  5. attīstīt un uzturēt muzeja filiāles – Ziemassvētku kauju muzejs “Mangaļi”, O.Kalpaka muzejs un piemiņas vieta “Airītes”.

Programmas izpildītājs: Latvijas Kara muzejs.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam

 

2017.gads (izpilde)

2018.gada plāns

2019.gada plāns

2020.gada prognoze

2021.gada prognoze

1.Muzeja pakalpojumi

Apmeklējumi

153 601

120 000

120 000

120 000

120 000

2.Muzeja krājums

Jaunieguvumi

7 620

3 000

3 000

3 000

3 000

3.Pētniecība

Sagatavotās izstādes un pastāvīgās ekspozīcijas

3

2

2

2

2

4.Izglītības programmas

Muzejpedagoģiskās programmas (norises)

291

180

180

180

180

 

Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Kopējie izdevumi, euro

1 462 324

1 520 401

1 570 962

1 551 662

1 544 692

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

58 077

50 561

-19 300

-6 970

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

4,0

3,3

-1,2

-0,4

Atlīdzība, euro

964 366

987 030

1 172 525

1 181 010

1 186 439

Vidējais amata vietu skaits gadā

68

68

69

69

69

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 167

1 196

1 407

1 418

1 424

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

11 866

11 496

7 310

7 310

7 310

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2019. gada plānu ar 2018. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

192 399

242 960

50 561

t. sk.:

Citas izmaiņas

192 399

242 960

50 561

Izdevumu izmaiņas Latvijas 100gades pasākumiem – starptautiskās konferences “Latvijas Neatkarības karš (1918-1920) organizēšanai, kataloga “100 vēstures liecības par Latvijas armijas tapšanu (1918-1920) un ceļveža “Pa Latvijas armijas cīnu vietām ar bermontiešiem Rīgā un ārpus tās” izdošanai (Ministru kabineta 2017.gada 23.marta sēdes prot. Nr.15 2. §)

33 000

21 399

-11 601

Izdevumu palielinājums uzturēšanai papildus vienai amata vietai un zemes nomas maksai (Ministru kabineta 2016.gada 12.aprīļa sēdes prot.Nr.17 52.§ 5.p.)

-

20 405

20 405

Izdevumu izmaiņas 2016.gada neatliekamā pasākuma "Nacionālo bruņoto spēku kaujas spēju celšana" ietvaros atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 16. un 18.augusta sēdē lemtajam

159 399

-

-159 399

Izdevumu palielinājums Kara muzeja lietisko priekšmetu kolekcijas glabātuves modernizācijai nepieciešamā aprīkojuma iegādei un darbinieku atlīdzības palielināšanai (Ministru kabineta 10.aprīļa sēdes prot.Nr.19 36.§ 4.p.)

-

178 264

178 264

t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)

-

22 892

22 892

Līdzekļu pārdale no budžeta apakšprogrammas 22.12.00. “Nacionālo bruņoto spēku uzturēšana”, lai nodrošinātu grāmatas "Latvijas armijai 100" izdošanu

-

11 374

11 374

Līdzekļu pārdale no budžeta apakšprogrammas 22.12.00. “Nacionālo bruņoto spēku uzturēšana”, lai segtu fiziskās apsardzes pakalpojumu sadārdzinājumu Kara muzejā Smilšu ielā 20, Rīgā

-

7 595

7 595

Līdzekļu pārdale no budžeta programmas 97.00.00. “Nozaru vadība un politikas plānošana”, lai segtu pakalpojuma par telpu un pieguļošās teritorijas uzkopšanu sadārdzinājumu Kara muzejā Smilšu ielā 20, Rīgā

-

3 923

3 923