Programmas mērķis:

  • veicināt sabiedrības izglītošanu un attīstību, vācot, saglabājot, pētot, izstādot un popularizējot Latvijas militārās un politiskās vēstures materiālās un garīgās liecības.

Galvenās aktivitātes:

  1. uzturēt un attīstīt muzeja krājumu;
  2. saglabāt NBS vēsturiskās liecības, tās dokumentējot un sniedzot atbalstu NBS vajadzībām;
  3. nodrošināt muzeja vērtību pieejamību sabiedrībai;
  4. krājuma un vēstures pētniecība;
  5. veikt zinātniski izglītojošo darbu (tai skaitā dokumentējot NBS vēsturi un attīstību);
  6. organizēt pasākumus par Latvijas armijas un NBS vēsturi;
  7. attīstīt un uzturēt muzeja filiāles - Ziemassvētku kauju muzejs “Mangaļi”, O.Kalpaka muzejs un piemiņas vieta “Airītes”.

Programmas izpildītājs: Latvijas Kara muzejs.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada prognoze

2020. gada prognoze

Muzeja pakalpojumi

Apmeklējumi

147 953

120 000

120 000

120 000

120 000

Muzeja krājums

Jaunieguvumi

3 380

3 000

3 000

3 000

3 000

Pētniecība

Sagatavotās izstādes un pastāvīgās ekspozīcijas

8

2

2

2

2

Izglītības programmas

Muzejpedagoģiskās programmas (norises)

287

180

180

180

180

 

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

1 632 818

1 408 520

1 520 401

1 499 806

1 360 806

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-119 120

111 881

-20 595

-139 000

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-7,8

7,9

-1,4

-9,3

Atlīdzība, euro

935 181

976 172

987 030

1 002 972

1 002 972

Vidējais amata vietu skaits gadā

68

68

68

69

69

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 133

1 182

1 196

1 197

1 197

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2018. gada plānu ar 2017. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

95 899

207 780

111 881

t. sk.:

Citas izmaiņas

95 899

207 780

111 881

Palielināti izdevumi Latvijas 100gades pasākumu un starptautiskas konferences izdošanai saskaņā ar Ministru kabineta 2017.gada 23.marta sēdes prot.Nr.15 2.§

-

33 000

33 000

Palielināti izdevumi  komunālo pakalpojumu segšanai saskaņā ar Ministru kabineta 2017.gada 23.marta sēdes prot.Nr.15 2.§

-

4 523

4 523

Palielināti izdevumi minimālās mēneša darba algas paaugstināšanai no 380 euro līdz 430 euro sākot ar 2018.gada 1.janvāri atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 22.augusta sēdes prot.Nr.40 43.§ 9.punktā noteiktajam

-

6 984

6 984

Palielināti izdevumi darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu palielinājumam par 0,5% punktiem obligātās veselības apdrošināšanas ieviešanai atbilstoši Ministru kabineta 2017. gada 22.augusta sēdes prot.Nr.40 43.§ 8.punktā noteiktajam

-

3 874

3 874

Izdevumu izmaiņas 2016.gada neatliekamā pasākuma "Nacionālo bruņoto spēku kaujas spēju celšana" ietvaros atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 16. un 18.augusta sēdē nolemtajam

95 899

159 399

63 500