Programmas mērķis:

  • veicināt pašvaldību infrastruktūras un nozaru stratēģijas attīstību veicinošu pasākumu īstenošanu.

Galvenās aktivitātes:

  • no valsts budžeta mērķdotācijas nodrošināta pašvaldību nozīmīgu pasākumu īstenošana.

Programmas izpildītājs – Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gads plāns

2017. gads plāns

2018. gada prognoze

2019. gada prognoze

Nodrošināta pašvaldību infrastruktūras un nozaru stratēģijas attīstību veicinošu pasākumu īstenošana

Pašvaldību skaits, kurām nodrošināta nozīmīgu pasākumu īstenošana

50

60

88

-

-

Pasākumu skaits

75

126

200

-

-

 

Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

1 432 648

2 444 700

11 464 939

-

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

1 012 052

9 020 239

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

70,6

369,0

-

-

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2017.gada plāns ar 2016.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

-2 444 700

11 464 939

9 020 239

t. sk.:

Jaunās politikas iniciatīvas un citi prioritāri pasākumi

-

11 464 939

11 464 939

Finansējums pašvaldībām nozīmīgu pasākumu īstenošanai

-

11 464 939

11 464 939

Vienreizēji pasākumi

-2 444 700

-

- 2 444 700

Samazināts 2016.gadā vienreizējiem pasākumiem piešķirtais finansējums pašvaldībām nozīmīgu pasākumu īstenošanai.

-2 444 700

-

- 2 444 700