Programmas mērķis:

veicināt pašvaldību infrastruktūras un attīstību veicinošu pasākumu īstenošanu.

Galvenās aktivitātes:

no valsts budžeta mērķdotācijas nodrošināta pašvaldībām nozīmīgu pasākumu īstenošana.

Programmas izpildītājs: VARAM.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads
(izpilde)

2021. gada     plāns

2022. gada plāns

2023. gada prognoze

2024. gada prognoze

Nodrošināta pašvaldību infrastruktūras un attīstības veicinošu pasākumu īstenošana

Pašvaldības, kurām nodrošināta nozīmīgu pasākumu īstenošana (skaits)

-

-

11

-

-

Nodrošinātie pasākumi (skaits)

-

-

12

-

-

Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads
(izpilde)

2021. gada     plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

-

-

1 412 878

-

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

×

1 412 878

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

×

×

-

-

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2022. gada plānu ar 2021. gada plānu

Euro

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

-

1 412 878

1 412 878

t. sk.:

Prioritārie pasākumi

-

1 412 878

1 412 878

Pašvaldību infrastruktūras un attīstību veicinošu pasākumu īstenošana

-

1 412 878

1 412 878