Programmas mērķis:

  • nodrošināt sadarbību ar Eiropas Savienības un citām starptautiskajām institūcijām un organizācijām, kā arī nozares pārziņā esošo starptautisko vienošanos nosacījumu izpildi ministrijas kompetences jomās.

Galvenās aktivitātes:

  1. Latvijas interešu pārstāvēšana ES Ministru padomes, Eiropas Komisijas un citās ES un starptautisko organizāciju un institūciju rīkotajās sanāksmēs, darba grupās vai pasākumos;
  2. starptautisko vienošanos sagatavošana un to nosacījumu izpildes uzraudzība;
  3. līdzdalības maksājuma nodrošināšana un stipendiju piešķiršana Latvijas studentiem studijām Eiropas Universitātes institūtā;
  4. dalības nodrošināšana un Latvijas interešu pārstāvēšana Eiropas Speciālās un iekļaujošās izglītības aģentūrā un Eiropas Padomes paplašinātajā daļējā nolīgumā par sportu;
  5. dalība Eiropas Kosmosa aģentūras Eiropas sadarbības valsts statusā;
  6. ārvalstīs iegūto profesionālo kvalifikāciju reglamentētajās profesijās atzīšanas nodrošināšana Latvijā;
  7. ārvalstīs iegūto augstāko izglītību apliecinošo dokumentu akadēmiskās atzīšanas nodrošināšana Latvijā.

Programmas izpildītājs: Izglītības un zinātnes ministrija.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2017. līdz 2021.gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Latvijas interešu pārstāvēšana starptautiskās institūcijās, darba grupās, sanāksmēs

Nodrošināta Latvijas pārstāvju dalība ārvalstu  institūciju ietvaros organizētās darba grupās, sanāksmēs, konferencēs (skaits)

204

200

200

200

200

Latvijas dalības nodrošināšana starptautiskās institūcijās

Starptautiskas institūcijas, kurās nodrošināta Latvijas dalība (skaits)

4

3

3

3

3

Dalība Eiropas Kosmosa aģentūras Eiropas sadarbības valsts statusā (skaits)

1

1

1

-

-

Piešķirtas stipendijas Latvijas studentiem Eiropas Universitātes institūtā (skaits)

2

3

3

3

3

Ārvalstīs iegūto kvalifikāciju un izglītības dokumentu atzīšanas nodrošināšana

Ārvalstīs iegūto profesionālo kvalifikāciju reglamentētajās profesijās atzīšanas nodrošināšana (skaits)

124

100

100

100

100

Ārvalstīs iegūto augstāko izglītību apliecinošo dokumentu akadēmiskās atzīšanas nodrošināšana (skaits)

5 900

4 000

4 000

4000

4000

 

Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021.gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Kopējie izdevumi, euro

1 853 917

1 892 908

1 925 845

405 845

405 845

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

38 991

32 937

-1 520 000

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

2,1

1,7

-78,9

-

Atlīdzība, euro

-

7 063

-

-

-

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

-

7 063

-

-

-

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2019.gada plānu ar 2018.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

1 627 070

1 660 007

32 937

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

1 620 007

1 660 007

40 000

Izmaiņas maksājumos starptautiskajām institūcijām un konvencijas par Eiropas universitātes institūta izveidi izpildes nodrošināšanai.

1 620 007

1 660 007

40 000

Citas izmaiņas

7 063

-

-7 063

t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām              

 

 

 

Veikta līdzekļu pārdale uz budžeta apakšprogrammu 97.01.00 “Ministrijas centrālā aparāta darbības nodrošināšana”, lai stiprinātu Izglītības un zinātnes ministrijas kapacitāti.

7 063

-

-7 063