Programmas mērķis:

  • nodrošināt sadarbību ar Eiropas Savienības un citām starptautiskajām institūcijām un organizācijām, kā arī nozares pārziņā esošo starptautisko vienošanos nosacījumu izpildi ministrijas kompetences jomās.

Galvenās aktivitātes:

  1. Latvijas interešu pārstāvēšana ES Ministru padomes, Eiropas Komisijas un citās ES un starptautisko organizāciju un institūciju rīkotajās sanāksmēs, darba grupās vai pasākumos;
  2. starptautisko vienošanos sagatavošana un to nosacījumu izpildes uzraudzība;
  3. līdzdalības maksājuma nodrošināšana un stipendiju piešķiršana Latvijas studentiem studijām Eiropas Universitātes institūtā;
  4. dalības nodrošināšana un Latvijas interešu pārstāvēšana Eiropas Speciālās un iekļaujošās izglītības aģentūrā un Eiropas Padomes paplašinātajā daļējā nolīgumā par sportu;
  5. dalība Eiropas Kosmosa aģentūras Eiropas sadarbības valsts statusā;
  6. ārvalstīs iegūto profesionālo kvalifikāciju reglamentētajās profesijās atzīšanas nodrošināšana Latvijā;
  7. ārvalstīs iegūto augstāko izglītību apliecinošo dokumentu akadēmiskās atzīšanas nodrošināšana Latvijā.

Programmas izpildītājs: Izglītības un zinātnes ministrija.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada prognoze

2020. gada prognoze

Latvijas interešu pārstāvēšana starptautiskās institūcijās, darba grupās, sanāksmēs

Nodrošināta Latvijas pārstāvju dalība ārvalstu  institūciju ietvaros organizētās darba grupās, sanāksmēs, konferencēs (skaits)

253

200

200

200

200

Latvijas dalības nodrošināšana starptautiskās institūcijās

Starptautiskas institūcijas, kurās nodrošināta Latvijas dalība (skaits)

5

4

3

3

3

Dalība Eiropas Kosmosa aģentūras Eiropas sadarbības valsts statusā (skaits)

0

1

1

1

0

Piešķirtas stipendijas Latvijas studentiem Eiropas Universitātes institūtā (skaits)

1

3

3

3

3

Ārvalstīs iegūto kvalifikāciju un izglītības dokumentu atzīšanas nodrošināšana

Ārvalstīs iegūto profesionālo kvalifikāciju reglamentētajās profesijās atzīšanas nodrošināšana (skaits)

141

80

100

100

100

Ārvalstīs iegūto augstāko izglītību apliecinošo dokumentu akadēmiskās atzīšanas nodrošināšana (skaits)

5 200

3 800

4 000

4 000

4000

 

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada     plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

621 346

1 852 908

1 892 908

1 932 908

412 908

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

1 231 562

40 000

40 000

-1 520 000

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

198,2

2,2

2,1

-78,6

Atlīdzība, euro

540

7 063

7 063

7 063

7 063

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

540

7 063

7 063

7 063

7 063

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2018.gada plānu ar 2017.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

1 580 007

1 620 007

40 000

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

1 580 007

1 620 007

40 000

Izmaiņas maksājumos starptautiskajām institūcijām un konvencijas par Eiropas universitātes institūta izveidi izpildes nodrošināšanai.

1 580 007

1 620 007

40 000