Programmas mērķis:

  • nodrošināt sadarbību ar Eiropas Savienības un citām starptautiskajām institūcijām un organizācijām, kā arī nozares pārziņā esošo starptautisko vienošanos nosacījumu izpildi ministrijas kompetences jomās.

Galvenās aktivitātes un izpildītāji:

  1. Latvijas interešu pārstāvēšana ES Ministru padomes, Eiropas Komisijas un citās ES un starptautisko organizāciju un institūciju rīkotajās sanāksmēs, darba grupās vai pasākumos;
  2. starptautisko vienošanos sagatavošana un to nosacījumu izpildes uzraudzība;
  3. līdzdalības maksājuma nodrošināšana un stipendiju piešķiršana Latvijas studentiem studijām Eiropas Universitātes institūtā;
  4. dalības nodrošināšana un Latvijas interešu pārstāvēšana Eiropas Speciālās un iekļaujošās izglītības aģentūrā, Eiropas Padomes paplašinātajā daļējā nolīgumā par sportu, un Eiropas Augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanas reģistrā;
  5. dalība Eiropas Kosmosa aģentūras Eiropas sadarbības valsts statusā;
  6. ārvalstīs iegūto profesionālo kvalifikāciju reglamentētajās profesijās atzīšanas nodrošināšana Latvijā;
  7. ārvalstīs iegūto augstāko izglītību apliecinošo dokumentu akadēmiskās atzīšanas nodrošināšana Latvijā.

Programmas izpildītājs: Izglītības un zinātnes ministrija.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada prognoze

2019. gada prognoze

Latvijas interešu pārstāvēšana starptautiskās institūcijās, darba grupās, sanāksmēs

Nodrošināta Latvijas pārstāvju dalība ārvalstu  institūciju ietvaros organizētās darba grupās, sanāksmēs, konferencēs (skaits)

148

200

200

200

200

Latvijas dalības nodrošināšana starptautiskās institūcijās

Starptautiskas institūcijas, kurās nodrošināta Latvijas dalība (skaits)

5

6

4

4

4

Dalība Eiropas Kosmosa aģentūras Eiropas sadarbības valsts statusā (skaits)

-

-

1

1

1

Piešķirtas stipendijas Latvijas studentiem Eiropas Universitātes institūtā (skaits)

3

4

3

3

3

Ārvalstīs iegūto kvalifikāciju un izglītības dokumentu atzīšanas nodrošināšana

Ārvalstīs iegūto profesionālo kvalifikāciju reglamentētajās profesijās atzīšanas nodrošināšana (skaits)

104

60

80

100

100

Ārvalstīs iegūto augstāko izglītību apliecinošo dokumentu akadēmiskās atzīšanas nodrošināšana (skaits)

5 900

3 600

 

3 800

4 000

4 000

 

Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

3 118 198

740 262

1 852 908

1 892 908

1 932 908

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-2 377 936

1 112 646

40 000

40 000

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-76,3

150,3

2,2

2,1

Atlīdzība, euro

1 360

7 063

7 063

7 063

7 063

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

1 360

7 063

7 063

7 063

7 063

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

467 361

1 580 007

1 112 646

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

295 721

1 580 007

1 284 286

Izmaiņas maksājumos starptautiskajām institūcijām un konvencijas par Eiropas universitātes institūta izveidi izpildes nodrošināšanai.

295 721

1 580 007

1 284 286

Citas izmaiņas

171 640

-

-171 640

Samazināti izdevumi dalībai OECD starptautiskajos izglītības pētījumos.

171 640

-

-171 640