Programmas mērķis:

nodrošināt sadarbību ar ES un citām starptautiskajām institūcijām un organizācijām, kā arī nozares pārziņā esošo starptautisko vienošanos nosacījumu izpildi ministrijas kompetences jomās.

Galvenās aktivitātes:

  1. Latvijas interešu pārstāvēšana ES Ministru padomes, EK un citās ES un starptautisko organizāciju un institūciju rīkotajās sanāksmēs, darba grupās vai pasākumos;
  2. starptautisko vienošanos sagatavošana un to nosacījumu izpildes uzraudzība;
  3. līdzdalības maksājuma nodrošināšana un stipendiju piešķiršana Latvijas studentiem studijām Eiropas Universitātes institūtā;
  4. dalības nodrošināšana un Latvijas interešu pārstāvēšana Eiropas Speciālās un iekļaujošās izglītības aģentūrā,  Eiropas Padomes paplašinātajā daļējā nolīgumā par sportu un Eiropas Skolu tīklā European Schoolnet;
  5. ārvalstīs iegūto profesionālo kvalifikāciju reglamentētajās profesijās atzīšanas nodrošināšana Latvijā;
  6. ārvalstīs iegūto augstāko izglītību apliecinošo dokumentu akadēmiskās atzīšanas nodrošināšana Latvijā.

Programmas izpildītājs: Izglītības un zinātnes ministrija.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads
(izpilde)

2020. gada     plāns

2021. gada plāns

2022. gada prognoze

2023. gada prognoze

Latvijas interešu pārstāvēšana starptautiskās institūcijās, darba grupās, sanāksmēs

Nodrošināta Latvijas pārstāvju dalība ārvalstu  institūciju ietvaros organizētās darba grupās, sanāksmēs, konferencēs (skaits)

142

200

100

140

140

Latvijas dalības nodrošināšana starptautiskās institūcijās

Starptautiskas institūcijas, kurās nodrošināta Latvijas dalība (skaits)

3

3

4

4

4

Piešķirtas stipendijas Latvijas studentiem Eiropas Universitātes institūtā (skaits)

4

3

4

4

4

Ārvalstīs iegūto kvalifikāciju un izglītības dokumentu atzīšanas nodrošināšana

Ārvalstīs iegūto augstāko izglītību apliecinošo dokumentu akadēmiskās atzīšanas nodrošināšana, tai skaitā no Akadēmiskās informācijas centra pašu ieņēmumiem (skaits)

8 230

200

8 000

8 000

8 000

             

Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads
(izpilde)

2020. gada     plāns

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

1 930 270

405 845

424 257

442 999

442 999

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-1 524 424

18 412

18 742

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-79,0

4,5

4,4

-

Atlīdzība, euro

1 049

-

-

-

-

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

1 049

-

-

-

-

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. gada plānu ar 2020. gada plānu (eiro)

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi – kopā

156 179

174 591

18 412

t. sk.:

Vienreizēji pasākumi

16 172

-

-16 172

Samazināti komandējumu izdevumi saskaņā ar MK 22.09.2020. sēdes protokola Nr. 55 38.§ 2. un 40. punktu (atbilstoši informatīvā ziņojuma 4. pielikumam)

16 172

-

-16 172

Ilgtermiņa saistības

140 007

174 591

34 584

Samazināti komandējumu izdevumi projektam “Konvencijas par Eiropas Universitātes institūta izveidi izpildes nodrošināšanai” saskaņā ar MK 22.09.2020. sēdes protokola Nr. 55 38.§ 2. un 40. punktu (atbilstoši informatīvā ziņojuma 4. pielikumam)

2 570

-

-2 570

Izmaiņas maksājumos starptautiskajām institūcijām un konvencijas par Eiropas universitātes institūta izveidi izpildes nodrošināšanai

137 437

174 591

37 154