Programmas mērķis:

 • nodrošināt valsts politiku valsts pārvaldes profesionālās attīstības jomā īstenošanu, lai sagatavotu augsti kvalificētu un profesionālu valsts pārvaldes personālu.

Galvenās aktivitātes:

 1. nodrošināt kvalitatīvus un mācību vajadzībām atbilstošus mācību kursus valsts pārvaldē strādājošiem:
  • mācību vajadzību izpēte un apkopotās informācijas izmantošana atbilstoša mācību piedāvājuma izstrādei;
  • mācību moduļu un mācību kursu, tai skaitā tālākizglītības programmu, izstrādes un īstenošanas koordinēšana atbilstoši attīstības plānošanas dokumentiem un normatīvajiem aktiem;
  • mācībspēku piesaistes, atlases un darba koordinācijas nodrošināšana;
  • iekšējo auditoru sertifikācijas, iekšējā auditora sertifikāta spēkā uzturēšanas un anulēšanas nodrošināšana;
 2. turpināt esošos un uzsākt jaunu starptautisku mācību projektu īstenošanu, kā arī attīstīt sadarbību šādās organizācijās un reģionos:
  • sadarbība ar Eiropas Savienības valstu administrācijas skolām un institūtiem;
  • sadarbība ar Austrumu partnerības programmas un Centrālāzijas reģiona valstīm attīstības sadarbības ietvaros, īpaši sadarbība ar Gruziju, Azerbaidžānu un Moldovu, kā arī Balkānu reģiona valstīm;
  • Ziemeļu Ministru padomes Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmas „Valsts administrācija” (NORDEN ierēdņu apmaiņas programmas) īstenošana.

Programmas izpildītājs – Valsts administrācijas skola.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada prognoze

2019. gada prognoze

Apmācīti profesionāli kvalificēti valsts pārvaldes darbinieki 

Apmācīti darbinieki (skaits)

6 021

4 000

5 000

5 000

5 000

Organizēti kursi (skaits)

123

75

120

120

120

Sertificēti valsts pārvaldes iekšējie auditori  

Sertifikācijas pārbaudījumu kārtojošie (skaits)                 

14

15

15

15

15

Sertifikātu ieguvuši (skaits)

6

5

8

8

8

 

Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

516 868

459 880

459 880

459 880

459 880

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-57 068

-

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-11,0

-

-

-

Atlīdzība, euro

265 672

229 827

229 827

229 827

229 827

Vidējais amata vietu skaits gadā

8

8

8

8

8

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 880

1 808

1 820

1 820

1 820

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

85 171

56 260

55 065

55 065

55 065