Apakšprogrammas mērķis:

  • attīstīt nacionālo filmu mākslu un veicināt Latvijas filmu ražošanu un izplatīšanu.

Galvenās aktivitātes:

  1. administrēt kino un filmu nozarei paredzētos valsts budžeta līdzekļus;
  2. veidot filmu nozares stratēģiju, veicināt tās attīstību un konkurētspēju;
  3. piesaistīt līdzfinansējumu projektiem un nozarei kopumā;
  4. veicināt filmu radīšanu, kā arī audiovizuālā mantojuma pieejamību un izplatību Latvijā un pasaulē;
  5. koordinēt Latvijas kino un filmu nozares līdzdarbību Eiropas audiovizuālās jomas atbalsta programmās;
  6. veicināt sadarbību ar Eiropas Savienības un citām valstīm kino nozares jomā.

Apakšprogrammas izpildītājs: Nacionālais kino centrs.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada prognoze 2022.gada prognoze

Nodrošināt profesionālās mākslas produktu kvalitāti un pieejamību sabiedrībai, kā arī sekmēt to izcilību

Ar valsts atbalstu producētās filmas (skaits)

41

30

35

30

30

Ar piesaistīto Eiropas finansējumu uzņemtās kopražojuma filmas (skaits)

7

8

8

8

8

Latvijas filmu skatītāji kinoteātros (skaits)

560 257

300 000

300 000

300 000

300 000

Filmu projekti, kas stiprina valstiskumu un piederību Latvijai, un nodrošināta ārvalstu filmu uzņemšana (nacionālo filmu atbalsts un ārvalstu filmu uzņemšana)

Līdzfinansēto filmu projektu skaits

-

-

2

2

2

Filmu skaits

-

-

0

3

1

 

Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada plāns 2022.gada plāns

Kopējie izdevumi,euro

5458 491

5445 827

6256 369

6356 804

5359 816

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

- 12 664

810 542

100 435

-996 988

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-0,2

14,9

1,6

-15,7

Atlīdzība, euro

205 481

194 236

204 778

205 213

208 225

Vidējais amata vietu skaits gadā

11

11

11

11

11

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 473

1 406

1 487

1 490

1 513

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

11 075

8 686

8 500

8 500

8 500

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2020. gada plānu ar 2019. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

-

810 542

810 542

t. sk.:

Prioritāri pasākumi

-

310 542

310 542

Atalgojuma celšana kultūras nozarē nodarbinātajiem.

-

10 542

10 542

Filmu projektiem, kas stiprina valstiskumu un piederību Latvijai, un ārvalstu filmām.

-

300 000

300 000

Citas izmaiņas

-

500 000

500 000

Mērķprogramma vēsturisko un identitāti stiprinošo latviešu filmu ražošanai.

-

500 000

500 000