Apakšprogrammas mērķis:

attīstīt nacionālo filmu mākslu un veicināt Latvijas filmu ražošanu un izplatīšanu.

Galvenās aktivitātes:

  1. administrēt kino un filmu nozarei paredzētos valsts budžeta līdzekļus;
  2. veidot filmu nozares stratēģiju, veicināt tās attīstību un konkurētspēju;
  3. piesaistīt līdzfinansējumu projektiem un nozarei kopumā;
  4. veicināt filmu radīšanu, kā arī audiovizuālā mantojuma pieejamību un izplatību Latvijā un pasaulē;
  5. koordinēt Latvijas kino un filmu nozares līdzdarbību Eiropas audiovizuālās jomas atbalsta programmās;
  6. veicināt sadarbību ar ES un citām valstīm kino nozares jomā.

Apakšprogrammas izpildītājs: Nacionālais kino centrs.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads
(izpilde)

2020. gada     plāns

2021. gada plāns

2022. gada prognoze

2023. gada prognoze

Nodrošināt profesionālās mākslas produktu kvalitāti un pieejamību sabiedrībai, kā arī sekmēt to izcilību

Ar valsts atbalstu producētās filmas (skaits)

30

35

35

30

30

Ar piesaistīto Eiropas finansējumu uzņemtās kopražojuma filmas (skaits)

4

8

8

8

8

Latvijas filmu skatītāji kinoteātros (skaits)

548 938

300 000

200 000

200 000

300 000

Filmu projekti, kas stiprina valstiskumu un piederību Latvijai, un nodrošināta ārvalstu filmu uzņemšana (nacionālo filmu atbalsts un ārvalstu filmu uzņemšana)

Līdzfinansēti filmu projekti (skaits)

-

2

2

2

2

Filmas (skaits)

-

0

3

1

0

Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads
(izpilde)

2020. gada     plāns

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

5 312 461

6 256 369

6 351 139

5 358 939

5 358 939

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

943 909

94 770

-992 200

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

17,8

1,5

-15,6

-

Atlīdzība, euro

192 985

204 778

213 698

216 698

216 698

Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu un zemessargu amata vietas

11

11

10

10

10

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 369

1 487

1 678

1 703

1 703

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

12 291

8 500

12 338

12 338

12 338

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. gada plānu ar 2020. gada plānu (eiro)

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

1 005 665

1 100 435

94 770

t. sk.:

Vienreizēji pasākumi

4 800

-

-4 800

Samazināti izdevumi saskaņā ar MK 22.09.2020. sēdes protokola Nr. 55 38.§ 2. un 40. punktu (atbilstoši informatīvā ziņojuma 4. pielikumam)

4 800

-

-4 800

Citas izmaiņas

1 000 865

1 100 435

99 570

Samazināti izdevumi saskaņā ar MK 22.09.2020. sēdes protokola Nr. 55 38.§ 2. un 40.punktu (atbilstoši informatīvā ziņojuma 3. pielikumam)

865

-

-865

Mērķprogramma vēsturisko un identitāti stiprinošo latviešu filmu ražošanai (MK 14.09.2017. sēdes prot. Nr. 46  3§ 2. un 3. punkts)

1 000 000

-

-1 000 000

2020. gadā iesāktā atalgojuma palielinājuma kultūras nozarē nodarbinātajiem tupināšana

-

435

435

Filmu projektiem, kas stiprina valstiskumu un piederību Latvijai, un ārvalstu filmām (MK 17.09.2019. sēdes prot. Nr. 42  34.§ 2. punkts)

-

 1 100 000

1 100 000