Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt mūsdienīgu mākslas radošo procesu Latvijā un veicināt profesionālās mākslas pieejamību visiem Latvijas iedzīvotājiem, kā arī nodrošināt Latvijas profesionālās mākslas starptautisko apriti.

Galvenās aktivitātes:

  1. teātra izrāžu un koncertu veidošana un pieejamības nodrošināšana;
  2. literatūras un grāmatniecības nozaru attīstības veicināšana un popularizēšana ārvalstīs;
  3. autora atlīdzības par publisko patapinājumu izmaksāšana un pabalstu administrēšana baleta māksliniekiem par radošo darbu;
  4. Latvijas kultūras pārstāvniecība nozīmīgos starptautiskos forumos – vismaz 3 starptautiskos grāmatu tirgos un divos mūzikas industrijas gadatirgos. Latvijas ritmiskās, populārās mūzikas pārstāvniecība starptautiskos nozares gadatirgos/konferencēs/festivālos.

Apakšprogrammas izpildītāji: Kultūras ministrija, piešķirot finansējumu valsts sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Latvijas Nacionālā opera un balets”, valsts sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Latvijas Nacionālais teātris”, valsts sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Dailes teātris”, valsts sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātris”, valsts sabiedrībai ar ierobežotu atbildību ”Jaunais Rīgas teātris”, valsts sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Latvijas Leļļu teātris”, valsts sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Valmieras drāmas teātris”, valsts sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Daugavpils teātris”, valsts sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestris”, valsts sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Valsts Akadēmiskais koris „Latvija””, valsts sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Latvijas Koncerti”, valsts sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „KREMERata Baltica”, valsts sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Liepājas Simfoniskais orķestris”, valsts sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Rīgas Cirks”, nodrošina teātra izrāžu un koncertu veidošanu un pieejamību.

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Starptautiskā Rakstnieku un tulkotāju māja” nodrošina literāro radošo rezidenču programmas darbību un iekļaušanos starptautiskajā apritē.

Nevalstiskais sektors īsteno valsts deleģētas funkcijas profesionālās mākslas nozarēs: literatūrā un grāmatniecībā, teātrī, mūzikā, dejā, vizuālajā mākslā, kā arī nozaru procesu atspoguļošanā drukātajos/interneta medijos.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada prognoze 2022.gada prognoze

Koncertu un izrāžu apmeklētība

Izrādes un koncerti (skaits)

3 884

3 260

3 260

3 260

3 260

Latviešu oriģināldarbu iestudējumu īpatsvars kopējā jauniestudējumu skaitā (%)

38

27

27

27

27

Izrāžu un koncertu apmeklējumi (skaits)

1 202 950

1 050 000

1050 000

1050 000

1050 000

Bērnu un jauniešu izrāžu un koncertu apmeklējumi (skaits)

263 242

190000

190 000

190 000

190 000

Valsts finansēto teātru un koncertorganizāciju pasākumi Latvijas reģionos (skaits)

819

651

651

651

651

Nodrošināta Latvijas pārstāvniecība starptautiskos pasākumos

Viesizrādes un koncerti ārvalstīs (skaits)

206

103

103

103

103

Nodrošināta publiskā patapinājuma izmaksa

Autori (skaits)

1 926

1 735

1 800

1 800

1 800

Radošo literāro rezidenču skaits

Literāti, kuriem nodrošinātas radošās rezidences (skaits)

101

100

100

100

100

Latviešu literatūras popularizēšana un atbalsts

Latviešu daiļliteratūras izdevumi (skaits)

424

455

455

455

455

Latviešu bērnu daiļliteratūras izdevumi (skaits)

78

100

100

100

100

Nodrošināta atlīdzība par reprogrāfisko reproducēšanu

Kopējais iekārtu skaits, kas tiek izmantots autordarbu reprogrāfiskajai reproducēšanai valsts pārvaldē

-

-

2 305

2 305

2 305

 

Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada plāns 2022.gada plāns

Kopējie izdevumi,euro

27761 712

27772 548

33668 535

33843 468

36861 694

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

10 836

5895 987

174 933

3018 226

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

0

21,2

0,5

8,9

Atlīdzība, euro1

14 315

-

-

-

-

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

14 263

-

-

-

-

Piezīmes.

1Tajā skaitā piemaksas amata vietām programmā 20.00.00 „Kultūrizglītība”.

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2020. gada plānu ar 2019. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

94 742

5990 729

5895 987

t. sk.:

Prioritāri pasākumi

-

5717 154

5717 154

Atalgojuma celšana kultūras nozarē nodarbinātajiem

-

5430 261

5430 261

Latvijas valsts simtgadē uzsākto iniciatīvu ilgtspēja

-

100 000

100 000

Atlīdzība par reprogrāfisko reproducēšanu

-

136 893

136 893

Pilsoniskās līdzdalības attīstība un sabiedrības saliedētības pasākumi

-

50 000

50 000

Citas izmaiņas

94 742

273 575

178 833

Samaksa par 2018.gada reprogrāfisko materiālu reproducēšanu valsts pārvaldē

94 742

 

-94 742

Latvijas literatūras eksporta veicināšana

-

273 575

273 575