Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt mūsdienīgu mākslas radošo procesu Latvijā un veicināt profesionālās mākslas pieejamību visiem Latvijas iedzīvotājiem, kā arī nodrošināt Latvijas profesionālās mākslas starptautisko apriti.

Galvenās aktivitātes:

  1. teātra izrāžu un koncertu veidošana un pieejamības nodrošināšana;
  2. literatūras un grāmatniecības nozaru attīstības veicināšana un popularizēšana ārvalstīs;
  3. autora atlīdzības par publisko patapinājumu izmaksāšana un pabalstu administrēšana baleta māksliniekiem par radošo darbu;
  4. Latvijas kultūras pārstāvniecība nozīmīgos starptautiskos forumos – vismaz 3 starptautiskos grāmatu tirgos un divos mūzikas industrijas gadatirgos. Latvijas ritmiskās, populārās mūzikas pārstāvniecība starptautiskos nozares gadatirgos/konferencēs/festivālos.

Apakšprogrammas izpildītājs: Kultūras ministrija, piešķirot finansējumu valsts sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Latvijas Nacionālā opera un balets”, valsts sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Latvijas Nacionālais teātris”, valsts sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Dailes teātris”, valsts sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātris”, valsts sabiedrībai ar ierobežotu atbildību ”Jaunais Rīgas teātris”, valsts sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Latvijas Leļļu teātris”, valsts sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Valmieras drāmas teātris”, valsts sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Daugavpils teātris”, valsts sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestris”, valsts sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Valsts Akadēmiskais koris „Latvija””, valsts sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Latvijas Koncerti”, valsts sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „KREMERata Baltica”, valsts sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Liepājas Simfoniskais orķestris”, valsts sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Rīgas Cirks” nodrošina teātra izrāžu un koncertu veidošanu un pieejamību.

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Starptautiskā Rakstnieku un tulkotāju māja” nodrošina literāro radošo rezidenču programmas darbību un iekļaušanos starptautiskajā apritē.

Nevalstiskais sektors īsteno valsts deleģētas funkciju profesionālās mākslas nozarēs: literatūrā un grāmatniecībā, teātrī, mūzikā, dejā, vizuālajā mākslā, kā arī nozaru procesu atspoguļošanā drukātajos/interneta medijos.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Koncertu un izrāžu apmeklētība

Izrādes un koncerti (skaits)

3 869

3 400

3 260

3 260

3 260

Latviešu oriģināldarbu iestudējumu īpatsvars kopējā jauniestudējumu skaitā (%)

31

15

27

27

27

Izrāžu un koncertu apmeklējumi (skaits)

1 263 478

1 180 000

1 050 000

1 050 000

1 050 000

Bērnu un jauniešu izrāžu un koncertu apmeklējumi (skaits)

293 320

180 000

190 000

190 000

190 000

Valsts finansēto teātru un koncertorganizāciju pasākumi Latvijas reģionos (skaits)

781

750

651

651

651

Nodrošināta Latvijas pārstāvniecība starptautiskos pasākumos

Viesizrādes un koncerti ārvalstīs (skaits)

193

180

103

103

103

Nodrošināta publiskā patapinājuma izmaksa

Autori (skaits)

1 683

1 735

1 735

1 735

1 735

Radošo literāro rezidenču skaits

Literāti, kuriem nodrošinātas radošās rezidences (skaits)

100

100

100

100

100

Latviešu literatūras popularizēšana un atbalsts

Latviešu daiļliteratūras izdevumi (skaits)

396

455

455

455

455

Latviešu bērnu daiļliteratūras izdevumi (skaits)

96

140

100

100

100

 

Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Kopējie izdevumi, euro

26 296 658

27 768 806

27 772 548

27 677 806

27 659 337

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

1 472 148

3 742

-94 742

-18 469

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

5,6

0,0

-0,3

-0,1

Atlīdzība, euro4

20 827

-

-

-

-

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

15 013

-

-

-

-

4Tajā skaitā piemaksas amata vietām programmā 20.00.00 „Kultūrizglītība”.

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2019. gada plānu ar 2018. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

9 835

13 577

3 742

t. sk.:

Citas izmaiņas

9 835

13 577

3 742

Radio džeza bigbenda mūziķu atalgojuma nodrošināšana

-

3 742

3 742

t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)

9 835

9 835

0

Finansējuma atjaunošana par 2018.gadā veikto pārdali uz apakšprogrammu 19.03.00 “Filmu nozare”, lai Nacionālais kino centrs nodrošinātu terminētu amata vienību „Vecākais referents ražošanas jautājumos” Latvijas simtgades programmai piešķirto līdzekļu administrēšanai

-

9 835

9 835

Finansējuma pārdale uz programmu 21.00.00 “Kultūras mantojums”, lai nodrošinātu Kultūras ministrijas padotībā esošo muzeju efektīvu nozares stratēģisko mērķu īstenošanu

9 835

-

-9 835