Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt mūsdienīgu mākslas radošo procesu Latvijā un veicināt profesionālās mākslas pieejamību visiem Latvijas iedzīvotājiem, kā arī nodrošināt Latvijas profesionālās mākslas starptautisko apriti.

Galvenās aktivitātes:

  1. teātra izrāžu un koncertu veidošana un pieejamības nodrošināšana;
  2. literatūras un grāmatniecības nozaru attīstības veicināšana un popularizēšana ārvalstīs;
  3. autora atlīdzības par publisko patapinājumu izmaksāšana un pabalstu administrēšana baleta māksliniekiem par radošo darbu;
  4. Latvijas kultūras pārstāvniecība nozīmīgos starptautiskos forumos – vismaz 3 starptautiskos grāmatu tirgos (t.sk. Leipciga, Boloņa, Frankfurte) un divos mūzikas industrijas gadatirgos. Latvijas ritmiskās, populārās mūzikas pārstāvniecība starptautiskos nozares gadatirgos/konferencēs/festivālos.

Programmas izpildītājs: Kultūras ministrija, piešķirot finansējumu valsts sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Latvijas Nacionālā opera un balets”, valsts sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Latvijas Nacionālais teātris”, valsts sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Dailes teātris”, valsts sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātris”, valsts sabiedrībai ar ierobežotu atbildību ”Jaunais Rīgas teātris”, valsts sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Latvijas Leļļu teātris”, valsts sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Valmieras drāmas teātris”, valsts sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Daugavpils teātris”, valsts sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestris”, valsts sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Valsts Akadēmiskais koris „Latvija””, valsts sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Latvijas Koncerti”, valsts sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „KREMERata Baltica”, valsts sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Liepājas Simfoniskais orķestris”, valsts sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Rīgas Cirks” nodrošina teātra izrāžu un koncertu veidošanu un pieejamību.

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Starptautiskā Rakstnieku un tulkotāju māja” nodrošina literāro radošo rezidenču programmas darbību un iekļaušanos starptautiskajā apritē.

Nevalstiskais sektors īsteno valsts deleģētas funkciju profesionālās mākslas nozarēs: literatūrā un grāmatniecībā, teātrī, mūzikā, dejā, vizuālajā mākslā, kā arī nozaru procesu atspoguļošanā drukātajos/interneta medijos.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada prognoze

2020. gada prognoze

Koncertu un izrāžu apmeklētība

Izrādes un koncerti (skaits)

3 711

3 300

3 400

3 500

3 500

Latviešu oriģināldarbu iestudējumu īpatsvars kopējā jauniestudējumu skaitā (%)

18

15

15

15

15

Izrāžu un koncertu apmeklējumi (skaits)

-

1 170 000

1 180 000

1 190 000

1 190 000

Bērnu un jauniešu izrāžu un koncertu apmeklējumi (skaits)

-

180 000

180 000

190 000

190 000

Valsts finansēto teātru un koncertorganizāciju pasākumi Latvijas reģionos (skaits)

-

730

750

750

750

Nodrošināta Latvijas pārstāvniecība starptautiskos pasākumos

Pasākumi (skaits)

9

-

-

-

-

Latvijas kultūras pārstāvniecība starptautiskajos gadatirgos, mesēs, festivālos (skaits)

6

-

-

-

-

Viesizrādes un koncerti ārvalstīs (skaits)

-

180

180

180

180

Nodrošināta publiskā patapinājuma izmaksa

Autori (skaits)

1 713

1 730

1 735

1 735

1 735

Radošo literāro rezidenču skaits

Literāti, kuriem nodrošinātas radošās rezidences (skaits)

105

100

100

100

100

Latviešu literatūras popularizēšana un atbalsts

Latviešu daiļliteratūras izdevumi (skaits)

-

450

455

455

455

Latviešu bērnu daiļliteratūras izdevumi (skaits)

-

140

140

140

140

 

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

24 965 410

26 302 946

27 768 806

27 836 442

27 741 700

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

1 337 536

1 465 860

67 636

-94 742

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

5,4

5,6

0,2

-0,3

Atlīdzība, euro*

18 330

-

-

-

-

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

8 638

-

-

-

-

*Tajā skaitā piemaksas amata vietām programmā 20.00.00 „Kultūrizglītība”.

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2018. gada plānu ar 2017. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

150 471

1 616 331

1 465 860

t. sk.:

Prioritāri pasākumi

-

200 000

200 000

Nomas maksas izdevumi Latvijas Nacionālajam teātrim

-

200 000

200 000

Vienreizēji pasākumi

41 680

-

-41 680

Valmieras Drāmas teātra materiāltehniskajam nodrošinājumam

20 000

-

-20 000

Liepājas koncerti – Liepājas Simfoniskā orķestra veltījums Latvijai simtajā dzimšanas dienā, līdzfinansējums 12 Liepājas koncertu skaņdarbu izdošanai (VSIA Liepājas simfoniskais orķestris)

15 000

-

-15 000

Labdarības koncerta Latvijas Centrālās padomes Memoranda parakstīšanas gadadienā nodrošināšana

(VSIA “VAK “Latvija””)

6 680

-

-6 680

Citas izmaiņas

108 791

1 416 331

1 307 540

Minimālās mēneša darba algas paaugstināšanai no 380 euro līdz 430 euro sākot ar 2018.gada 1.janvāri

-

1 241 013

1 241 013

Aktieru un mūziķu atalgojuma palielinājumam no  880  euro uz 930 euro un Latvijas Nacionālās operas un baleta mākslinieku vidējā atalgojuma palielinājumam no 980 euro uz 1 030  euro no 2018.gada 1.janvāra, saskaņā ar likumprojekta “Par valsts budžetu 2017.gadam” Saeimas 2.lasījumā atbalstīto priekšlikumu Nr.325

-

169 019

169 019

Radio džeza bigbenda mūziķu atalgojuma nodrošināšana

-

6 299

6 299

t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)

108 791

-

-108 791

2017.gadā veikta līdzekļu pārdale no apakšprogrammas 22.07.00 “Nomas maksa VAS “Valsts nekustamie īpašumi” programmas “Mantojums- 2018” ietvaros”, atbilstoši 2016.gada 9.septembra Ministru kabineta rīkojumam Nr. 510 „Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 13.februāra rīkojumā Nr.70 „Par finansējuma piešķiršanu ēku Miera ielā 58A, Rīgā, būvniecības, nomas maksas, pārcelšanās un aprīkojuma iegādes izdevumu segšanai””

108 791

-

-108 791