Saeimas darbības jomas:

  • Latvijas Republikas likumdošanas procesa nodrošināšana
  • Dalība starptautiskajās organizācijās un starpparlamentārā sadarbība

Saeimas galvenie pasākumi 2023. gadā:

  1. uzlabot energoefektivitāti Saeimas ēkās;
  2. atjaunot un attīstīt informācijas un komunikāciju tehnoloģiju sistēmas un infrastruktūru;
  3. atjaunot ugunsdrošības sistēmu Saeimas ēkās;
  4. gatavoties pārcelties uz Saeimas pagaidu telpām Jēkaba ielas 11 ēkas renovācijas laikā.

Saeimas kopējo izdevumu izmaiņas no 2021. līdz 2025. gadam

Grafiks ar datiem un zaļiem stabiņiem


Euro

 

 

 

 

 

 

 

Vidējais amata vietu skaits no 2021. līdz 2025. gadam

 

2021. gads
(izpilde)

2022. gada     plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

2025. gada plāns

Vidējais amata vietu skaits gadā1

639

648

639

639

639

Tajā skaitā:

Valsts pamatfunkciju īstenošana

Vidējais amata vietu skaits gadā1

639

648

6392

639

639

Piezīmes.
1 Tajā skaitā 100 deputāti.
2 Samazināts amata vietu skaits saskaņā ar pieņemtiem Saeimas Prezidija lēmumiem par Saeimas Administrācijas un citu Saeimas struktūrvienību amatu sarakstu.

Prioritārajiem pasākumiem papildu piešķirtais finansējums no 2023. līdz 2025. gadam

Nr.

p.k.

Pasākuma nosaukums

Darbības apraksts ar norādi uz līdzekļu izlietojumu

Darbības rezultāts

Rezultatīvais rādītājs

Programmas (apakšprogrammas) kods un nosaukums

Izdevumi, euro /

 rādītāji, vērtība

Pamatojums

2023. gadā

2024. gadā

2025. gadā

1.

Pabalstu un kompensāciju nodrošinājuma palielināšana par dienestu ārvalstīs kvalitatīvai Latvijas nacionālo drošības un ekonomisko interešu aizstāvībai

48 435

65 346

65 410

MK 13.01.2023. prot. Nr.2 1.§ 2.p.

Palielināt pabalstu un kompensāciju nodrošinājumu par dienestu ārvalstīs kvalitatīvai Latvijas nacionālo drošības un ekonomisko interešu aizstāvībai aizvien sarežģītākā, izaicinājumiem bagātākā starptautiskajā vidē

48 435

65 346

65 410

Diplomātiskā un konsulārā dienesta amatpersonu (darbinieku), valsts tiešās pārvaldes amatpersonu (darbinieku), karavīru, prokuroru un sakaru virsnieku ārvalstīs nodrošināšana un stiprināšana

Diplomātiskā un konsulārā dienesta amatpersonas (darbinieki), valsts tiešās pārvaldes amatpersonas (darbinieki), karavīri, prokurori un sakaru virsnieki, kuriem tiek nodrošināti pabalsti un izdevumu kompensācijas par dienestu ārvalstīs (skaits)

1

1

1

01.00.00 Saeimas darbības nodrošināšana                                                                                      

2.

Sociālo garantiju diplomātiskā un konsulārā dienesta amatpersonu (darbinieku), valsts tiešās pārvaldes amatpersonu (darbinieku), karavīru, prokuroru un sakaru virsnieku, kuri uzturas ārvalstīs, laulātajiem palielināšana

1 806

2 407

2 407

MK 13.01.2023. prot. Nr.2 1.§ 2.p.

Pilnveidot sociālās aizsardzības sistēmu personām, kuras uzturas attiecīgajā ārvalstī kā diplomātu (darbinieku), karavīru, prokuroru, sakaru virsnieku un Eirojusta pārstāvju laulātie

1 806

2 407

2 407

Pilnveidota sociālās aizsardzības sistēma un uzlabotas sociālās garantijas par personām, kuras uzturas attiecīgajā ārvalstī kā diplomātu (darbinieku) laulātie

Laulātie, par kuriem tiek veiktas valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (skaits)

1

1

1

01.00.00 Saeimas darbības nodrošināšana                                                                                      

 

Kopā

50 241

67 753

67 817

-