Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads (izpilde)

2020. gada plāns

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

12 996 518

13 560 008

15 046 436

14 902 594

14 821 836

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

563 490

1 486 428

-143 842

-80 758

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

4,3

11,0

-1,0

-0,5

Atlīdzība, euro

9 072 946

9 367 772

11 482 776

11 482 776

11 482 776

Vidējais amata vietu skaits gadā

593

621

632

632

632

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī)1, euro

1 257

1 238

1 502

1 502

1 502

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

127 084

142 704

93 310

93 310

93 310

Piezīmes.
1 Tajā skaitā darba devēja VSAOI (šeit un turpmāk tabulās “Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam”).