Nr.p.k.

 

Datums

 

Foruma darba kārtība

 1.

 

2001.gada 26.janvāris

 1. Iekšējā audita sistēma datorizētā vidē - Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Iekšējā audita nodaļas vadītājs Ervīns Lenšs
 2. Audita procedūra valsts iestādē - Valsts sanitārās inspekcijas Audita daļas vadītāja Velga Bražņevica
 3. Valsts kases iekšējā audita ilgtermiņa attīstības plāns - Valsts kases Iekšējā audita departamenta direktores vietniece Irēna Rečicka

 2.

 

2001.gada 23.februāris

 1. Piemērs VISIO programmas pielietojumam iekšējā audita darbā - Īpašu uzdevumu ministra sadarbībai ar starptautiskajām finansu institūcijām sekretariāta vecākais auditors Arnis Bergs
 2. Finansu ministrijas pārskata par iekšējā audita darbību valsts pārvaldē 2000.gadā projekts - Finansu ministrijas Iekšējā audita departamenta Koordinācijas un metodikas nodaļas vadītāja Inguna Zvane

 3.

 

2001.gada 30.marts

 1. Padotības iestāžu darba koordinācijas un informācijas aprites audits - Finansu ministrijas Iekšējā audita departamenta direktore Dace Nulle
 2. Apmācību stratēģijas projekts Labklājības ministrijā - Labklājības ministrijas Iekšējā audita departamenta direktore Aija Rieba
 3. EK pārstāvju vizīte Latvijā par sarunu pozīcijā Finansu kontrole iekļauto uzdevumu izpildi - Finansu ministrijas Iekšējā audita departamenta direktore Dace Nulle

 4.

 

2001.gada 27.aprīlis

 1. Eiropas Savienības budžeta veidošanas pamatprincipi - Valsts kontroles valsts revidents Uldis Krēmers
 2. Informācijas tehnoloģiju audits un riska vadība - KPMG Latvia SIA, Andris Brieze

 5.

 

2001.gada 25.maijs

 1. Satiksmes ministrijas iekšējā audita sistēma -Satiksmes ministrijas Iekšējā un finansu audita nodaļas vadītāja J.Ozola
 2. Risku vadība - Ārlietu ministrijas ģenerālinspektora padomniece Malda Šteinberga
 3. Valsts budžeta plānošanas sistēmas audits - Satiksmes ministrijas Iekšējā un finansu audita nodaļas vadītāja J.Ozola
 4. Tests auditora prasmju novērtēšanai - Satiksmes ministrijas Iekšējā un finansu audita nodaļas vadītāja J.Ozola