Nr.p.k.

Datums

Foruma darba kārtība

1.

2002.gada 25.janvāris

 1. Sadarbība ar "KPMG Latvia".  Zemkopības ministrijas Iekšējās kontroles sistēmas uzlabošana -Zemkopības ministrijas Iekšējā audita departamenta direktors Pēteris Lībietis.
 2. Iekšējo auditoru un auditējamo savstarpējās attiecības - Jolanta Ozola Tieslietu ministrijas Personāla nodaļas vadītāja.

 

2.

2002.gada 1.marts

 1. Pārskats par Iekšējā audita sistēmas darbību valsts pārvaldē 2001.gadā - Finanšu ministrijas Koordinācijas un metodikas nodaļas vadītāja Ingūna Zvane.
 2. Audita lietu kārtošanas procedūra atbilstoši apstiprinātajai lietu nomenklatūrai Finanšu ministrijas Iekšējā audita departamentā - Finanšu ministrijas Iekšējā audita departamenta vecākā referente Laura Rudziša.
 3. Audita ziņojuma prezentācija - Sabiedrības veselības aģentūras Iekšējā  audita daļas vadītāja Gita Kūkoja.
 4. Diskusija par veiktajiem auditiem Valsts noslēpuma administrēšanā un IS drošības noteikumu  administrēšanā - VID Iekšējā audita daļas priekšniece Ārija Sīpola.
 5. Diskusija par veikto ierēdņu novērtējumu ministrijās.

3.

2002.gada 26.aprīlis

 1. 2001.gada 27.novembra MK sēdes protokola Nr.58 23§Par valsts civildienesta likuma ieviešanas gaitu 2.punkta izpildes nosacījumi - Valsts civildienesta pārvaldes priekšnieka vietniece Ivonna Deisone, Personālvadības attīstības daļas vadītāja Estere Niedra.
 2. Audita lietas kārtošanas nosacījumi atbilstoši lietu nomenklatūras sastādīšanas pamatprasībām iestādē - Latvijas Valsts arhīvu ģenerāldirekcijas Arhīvu uzraudzības un uzkrāšanas politikas daļas vadītāja Rasma Bērziņa.
 3. Informācijas tehnoloģiju audits - Satiksmes ministrijas Informātikas departamenta Informācijas stratēģijas nodaļas vecākā referente Sarma Barloti.

4.

2002.gada 3.maijs

 1. Informācijas tehnoloģiju audits - Satiksmes ministrijas Informātikas departamenta Informācijas stratēģijas nodaļas vecākā referente Sarma Barloti.
 2. Audita lietas kārtošanas nosacījumi atbilstoši lietu nomenklatūras sastādīšanas pamatprasībām iestādē - Latvijas Valsts arhīvu ģenerāldirekcijas Arhīvu uzraudzības un uzkrāšanas politikas daļas vadītāja Rasma Bērziņa.
 3. 2001.gada 27. novembra MK sēdes protokola Nr. 58 23§ Par valsts civildienesta likuma ieviešanas gaitu 2.punkta izpildes nosacījumi - Dace Nulle Finanšu ministrijas Iekšējā audita departamenta direktore.

5.

2002.gada 14.jūnijs

Gaujas Nacionālā parka administrācijas darbība - iepazīšanās (GNP pārstāvis)

 1. Auditi padotības iestādēs.
 2. EK izvirzītās pamatprasības iekšējās kontroles jomā - Dace Nulle Finanšu ministrijas Iekšējā audita departamenta direktore.

6.

2002.gada 9.augusts

 • Iekšējā audita likumprojekta apspriešana

7.

2002.gada 27.septembris

 1. E-pārvalde - Finanšu ministrijas Informātikas departamenta direktors Jans Šlihte.
 2. Stratēģiskā plānošana valsts pārvaldē - Zemkopības ministrijas Iekšējā audita departamenta direktors Pēteris Lībietis.
 3. 2001.gada 27.novembra MK sēdes protokola Nr.58 23§ Par valsts civildienesta likuma ieviešanas gaitu 2.punkta izpildes gaita Iekšlietu ministrijā - Iekšlietu ministrijas Iekšējā audita departamenta direktore Malda Šteinberga.
 4. Iekšējā audita likums - Finanšu ministrijas Iekšējā audita departamenta direktore Dace Nulle.

8.

2002.gada 1.novembris

 1. PHARE projekta "Valsts izdevumu vadība" uzdevumi un pasākumi iekšējā audita jomā - projekta vadošais konsultants Fils Tārlings (Phil Tarling).
 2. Augstāko kontrolējošo iestāžu seminārs par iekšējās finanšu kontroles sistēmu auditiem 23.-24.septmbrī Bratislavā - Valsts kontroliera padomniece Inta Fiļipova.
 3. 5.Eiropas Finanšu kontroles organizāciju tikšanās 28.-29.oktobrī Maltā - Finanšu ministrijas Iekšējā audita departamenta Koordinācijas un metodikas nodaļas vadītāja Ingūna Zvane.
 4. ISPA projekta "Tehniskā palīdzības paplašinātās decentralizētās ieviešanas sistēmas (EDIS) ieviešanai ISPA pārvaldei Latvijā" rezultāti iekšējā audita jomā - Finanšu ministrijas Iekšējā audita departamenta direktore Dace Nulle.

9.

2002.gada 29.novembris

 1. Publisko Aģentūru Pārvaldīšana, ES Projekts Valsts izdevumu uzlabošanai Latvijā - Mailzs Grejs (Miles Grey).
 2. Twining projekts Valsts kontrolē, pārskats par gada laikā paveikto - Pīters Kārlills (Peter Carlill)
 3. Iekšējo auditoru sertifikācijas kārtības projekts -Finanšu ministrijas Iekšējā audita departamenta direktore Dace Nulle.
 4. Iekšējo auditoru apmācības otrais līmenis, nepieciešamo vadības iemaņu apzināšana - PHARE projekta "Valsts izdevumu vadība" Ilga Bērzkalns.