Nr.p.k.

Datums

Foruma darba kārtība

1.

2003.gada 31.janvārī

 1. Izveidotās Iekšējā audita sistēmas Igaunijā un Latvijā salīdzinājums - Phare programmas eksperts Alans Pratlijs (Alan Pratley).
 2. Pārbaudes metodes izvēle. Atbilstības un substantīvās pārbaudes metožu salīdzinājums - Phare programmas eksperts Džeks Stīvenss (Jack Stephens).
 3. "Mērķtiecības un efektivitātes jautājumi iekšējā audita profesijā" - Iekšējo auditoru institūta Latvijas nodaļas valdes priekšsēdētājs Pēteris Strazdiņš.

2.

2003.gada 13.jūnijā

 

 1. Prezentācija "Riska identificēšana" - Phare programmas eksperts Stīvens Meikoks (Stephen Maycock).
 2. Diskusiju jautājumi.

3.

2003.gada 3.oktobrī

 1. Finanšu ministrijas Nacionālās atbildīgās amatpersonas uzdevumu izpildes koordinācijas departamenta direktores I.Freibergas prezentācija par izveidoto Strukturālo fondu vadības sistēmu.
  • Diskusija par:
   1. Finanšu ministrijas ar 1999.gada 8.novembra rīkojuma Nr. 994 apstiprinātās iekšējā audita rokasgrāmatas aktualizēšanu (priekšlikumi un komentāri)
   2. Finanšu ministrijas ar 1999.gada 8.novembra rīkojumu Nr. 993 "Ieteikumu riska novērtēšanas metodikai" aktualizēšanu (priekšlikumi un komentāri)
   3. Ar Finanšu ministrijas 2001.gada 21.decembra rīkojumu Nr. 1133 apstiprinātā iekšējā audita darbības pārskatu formas uzlabošana, aktualizēšana, izmaiņu veikšana