Nr.p.k.

Datums

Foruma darba kārtība

1.

2003.gada 4.februāris

  • "Eiropas Komisijas jaunās finanšu direktīvas noteikumi attiecībā uz kandidātvalstīm" - Phare programmas eksperts Alans Pratlijs (Alan Pratley).

2.

2003.gada 9.aprīlis

  • "ISPA audita rokasgrāmata" - Phare programmas eksperts Džons Deiviss (John Davies)

3.

2003.gada 4.decembrī

  • Eiropas Savienības finansēto programmu un projektu auditos iesaistīto auditoru iepazīstināšana ar Twinning projekta 3.komponennti;
  • Eiropas Komisijas Regulas 438/2001 4.paragragrāfa 10.punktā noteiktās pārbaužu prasības - ES tehniskās palīdzības programmas eksperts Endrjū Hamers (Andrew Hamer).