Nr.p.k.

Datums

Tikšanās darba kārtība

1.

2003.gada 21.marts

  1. Valsts kontroliera uzruna.
  2. Iekšējā audita standarti - "Profesionālās prakses vadlīnijas" - Finanšu ministrijas Iekšējā audita departamenta direktore D.Nulle.
  3. Valsts kontroles darbība 2003. gadā - Valsts kontroles Revīzijas metodoloģijas, analīzes un attīstības departamenta direktora p.i.G.Kaņejeva.
  4. Pārskats par Iekšējā audita sistēmas darbību valsts pārvaldē 2002. gadā - Finanšu ministrijas Iekšējā audita departamenta Koordinācijas un metodikas nodaļas vadītāja I. Zvane.