Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt valsts atbalstu piešķirto piemaksu veidā vecuma un invaliditātes pensijas saņēmējiem par apdrošināšanas stāžu līdz 1996.gadam.

Galvenās aktivitātes:

  1. nodrošināt transferta pārskaitījumus uz sociālās apdrošināšanas speciālo budžetu, lai nodrošinātu piešķirto piemaksu pie vecuma un invaliditātes pensijām izmaksas. No 2018.gada 1.jūlija personām, kurām vecuma pensija ir piešķirta līdz 1996.gada 31.decembrim, kā arī personām, kurām piešķirta invaliditātes pensija un pensijas vecums sasniegts līdz 1996.gada 31.decembrim, par katru apdrošināšanas gadu, kas uzkrāts līdz 1995.gadam (ieskaitot), piemaksas apmērs ir 1,50 euro par katru gadu līdzšinējā 1 euro vietā. Sākot ar 2012.gada 1.janvāri, piemaksu piešķiršana jaunpiešķirtām vecuma un invaliditātes pensijām pārtraukta. Piešķirot invaliditātes pensijas vietā vecuma pensiju, piemaksa par apdrošināšanas stāžu līdz 1995.gada 31.decembrim, kas līdz 2012.gadam bija piešķirta pie invaliditātes pensijas, uz invaliditātes laiku tiek saglabāta. Piešķirot invaliditātes pensiju no jauna, piemaksa par apdrošināšanas stāžu līdz 1995.gada 31.decembrim, kas bija piešķirta līdz pensijas piešķiršanai no jauna, saglabājas;
  2. nodrošināt 2019.gada oktobrī veiktās piemaksas pie vecuma un invaliditātes pensijām apmēra par vienu apdrošināšanas stāža gadu, kas uzkrāts līdz 1995.gada 31.decembrim, indeksācijas izmaksas 2020.gadā un indeksāciju 2020.gada oktobrī.

Apakšprogrammas izpildītājs: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2018. līdz 2022.gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada prognoze 2022.gada prognoze

Nodrošinātas piemaksu pie vecuma un invaliditātes pensijām izmaksas no valsts pamatbudžeta līdzekļiem (saņēmēju skaits (vidēji mēnesī)) 1

pie vecuma pensijām

360 793

350 152

335 329

320 662

306 537

pie invaliditātes pensijām

34 774

31 799

27 068

23 714

23 582

Piezīmes.

1Rādītāja nosaukums ar 2020.gadu redakcionāli precizēts (būtība nemainās).

 

Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022.gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada plāns 2022.gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

154 911 144

166 646 603

167 204 098

165 916 892

163 640 764

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

11 735 459

557 495

-1 287 206

-2 276 128

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

7,6

0,3

-0,8

-1,4

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2020. gada plānu ar 2019.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

7916 454

8473 949

557 495

t. sk.:

Citas izmaiņas

7916 454

8473 949

557 495

Piemaksas pie vecuma pensijām izmaksām, tai skaitā:

- palielinājums saistībā ar piemaksas vidējā apmēra mēnesī prognozēto palielināšanos par 1,99 euro (no 38,56 euro līdz 40,55 euro). Plānoti izdevumi 2019.gada piemaksu pie vecuma pensijām indeksācijai 2020.gadā 10663 462 euro apmērā un piemaksu pie vecuma pensijām indeksācijai 2020.gada 1.oktobrī 2131926 euro apmērā;

- samazinājums saistībā ar piemaksas saņēmēju skaita prognozēto samazināšanos vidēji mēnesī par 14 823 personām (no 350152 personām līdz 335 329 personām)

7213 317

8389 576

1176 259

Piemaksas pie invaliditātes pensijām izmaksām, tai skaitā:

- palielinājums saistībā ar piemaksas vidējā apmēra mēnesī prognozēto palielināšanos par 0,23 euro (no 12,16 euro līdz 12,39 euro). Plānoti izdevumi 2019.gada piemaksu pie invaliditātes pensijām indeksācijai 2020.gadā 276 094 euro apmērā un piemaksu pie invaliditātes pensijām indeksācijai 2020.gada 1.oktobrī 53684 euro apmērā;

- samazinājums saistībā ar piemaksas saņēmēju skaita prognozēto samazināšanos par 4 731 personām vidēji mēnesī (no 31799 personām līdz 27068 personām)

703 137

84 373

- 618 764