Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt valsts atbalstu piešķirto piemaksu veidā vecuma un invaliditātes pensijas saņēmējiem par apdrošināšanas stāžu līdz 1996.gadam.

Galvenās aktivitātes:

  • nodrošināt transferta pārskaitījumus uz sociālās apdrošināšanas speciālo budžetu, lai nodrošinātu piešķirto piemaksu pie vecuma un invaliditātes pensijām izmaksas. No 2018.gada 1.jūlija  personām, kurām vecuma pensija ir piešķirta līdz 1995.gada 31.decembrim, kā arī personām, kurām piešķirta invaliditātes pensija un pensijas vecums sasniegts līdz 1995.gada 31.decembrim, par katru apdrošināšanas gadu, kas uzkrāts līdz 1995.gadam (ieskaitot), piemaksas apmērs būs 1,50 euro par katru gadu līdzšinējā 1 euro vietā. Sākot ar 2012.gada 1.janvāri, piemaksu piešķiršana jaunpiešķirtām vecuma un invaliditātes pensijām pārtraukta. Piešķirot invaliditātes pensijas vietā vecuma pensiju, piemaksa par apdrošināšanas stāžu līdz 1995.gada 31.decembrim, kas līdz 2012.gadam bija piešķirta pie invaliditātes pensijas, uz invaliditātes laiku tiek saglabāta. Piešķirot invaliditātes pensiju no jauna, piemaksa par apdrošināšanas stāžu līdz 1995.gada 31.decembrim, kas bija piešķirta līdz pensijas piešķiršanai no jauna, saglabājas.

Apakšprogrammas izpildītājs: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada prognoze

2020. gada prognoze

Nodrošinātas piemaksu pie vecuma un invaliditātes pensijām izmaksas no valsts pamatbudžeta līdzekļiem

Saņēmēju skaits (vidēji mēnesī), t.sk.:

pie vecuma pensijām

398 199

381 171

362 469

346 119

330 569

pie invaliditātes pensijām

41 773

38 102

34 973

32 003

29 295

 

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

159 751 780

150 314 001

154 911 144

158 645 592

149 778 199

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-9 437 779

4 597 143

3 734 448

-8 867 393

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-5,9

3,1

2,4

-5,6

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2018.gada plānu ar 2017.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

8 254 056

12 851 199

4 597 143

t. sk.:

Citas izmaiņas

8 254 056

12 851 199

4 597 143

Piemaksas pie vecuma pensijām izmaksām, tai skaitā:

- samazinājums saistībā ar piemaksas saņēmēju skaita prognozēto samazināšanos vidēji mēnesī par 18 702 personām (no 381 171 personas līdz 362 469 personām);

- palielinājums saistībā ar piemaksas vidējā apmēra mēnesī prognozēto palielināšanos par 2,81 euro (no 31,64 euro līdz 34,45 euro).

7 730 907

12 851 199

5 120 292

 

Samazinājums piemaksas pie invaliditātes pensijām izmaksām saistībā ar piemaksas saņēmēju skaita prognozēto samazināšanos par 3 129 personām vidēji mēnesī (no 38 102 personām līdz 34 973 personām) un vidējā apmēra mēnesī prognozēto samazināšanos par 0,15 euro (no 12,25 euro līdz 12,10 euro)

523 149

-

-523 149