Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt valsts atbalstu piešķirto piemaksu veidā vecuma un invaliditātes pensijas saņēmējiem par apdrošināšanas stāžu līdz 1996.gadam.

Galvenās aktivitātes:

  • nodrošināt transferta pārskaitījumus uz sociālās apdrošināšanas speciālo budžetu, lai nodrošinātu piešķirto piemaksu pie vecuma un invaliditātes pensijām izmaksas. Piemaksas apmērs ir 1 euro par vienu nostrādāto gadu līdz 1996.gadam. Sākot ar 2012.gada 1.janvāri, piemaksu piešķiršana jaunpiešķirtām vecuma un invaliditātes pensijām pārtraukta. Piešķirot invaliditātes pensijas vietā vecuma pensiju, piemaksa par apdrošināšanas stāžu līdz 1995.gada 31.decembrim, kas līdz 2012.gadam bija piešķirta pie invaliditātes pensijas, uz invaliditātes laiku tiek saglabāta. Piešķirot invaliditātes pensiju no jauna, piemaksa par apdrošināšanas stāžu līdz 1995.gada 31.decembrim, kas bija piešķirta līdz pensijas piešķiršanai no jauna, saglabājas.

Apakšprogrammas izpildītājs: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada prognoze

2019. gada prognoze

Nodrošināta piemaksu pie vecuma un invaliditātes pensijām izmaksas no valsts pamatbudžeta līdzekļiem

Saņēmēju skaits (vidēji mēnesī), t.sk.:

pie vecuma pensijām

418 296

406 135

381 171

364 171

347 621

pie invaliditātes pensijām

45 806

41 640

38 102

34 733

31 692

 

Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

170 674 649

163 416 432

150 314 001

141 783 468

133 613 054

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-7 258 217

-13 102 431

-8 530 533

-8 170 414

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-4,3

-8,0

-5,7

-5,8

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

13 102 431

-

-13 102 431

t. sk.:

Citas izmaiņas

13 102 431

-

-13 102 431

Samazinājums piemaksu pie vecuma pensijām izmaksām saistībā ar piemaksas saņēmēju skaita prognozēto samazināšanos par 24 964 personām vidēji mēnesī (no 406 135 personām līdz 381 171 personai) un vidējā apmēra mēnesī prognozēto samazināšanos par 0,52 euro (no 32,16 euro līdz 31,64 euro)

12 020 975

-

-12 020 975

Samazinājums piemaksu pie invaliditātes pensijām izmaksām saistībā ar piemaksas saņēmēju skaita prognozēto samazināšanos par 3 538 personām vidēji mēnesī (no 41 640 personām līdz 38 102 personām) un vidējā apmēra mēnesī prognozēto samazināšanos par 1,12 euro (no 13,37 euro līdz 12,25 euro)

1 081 456

-

-1 081 456