Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt valsts atbalstu piešķirto piemaksu veidā vecuma un invaliditātes pensijas saņēmējiem par apdrošināšanas stāžu līdz 1996. gadam.

Galvenās aktivitātes:

  1. nodrošināt transferta pārskaitījumus uz sociālās apdrošināšanas speciālo budžetu, lai nodrošinātu piešķirto piemaksu pie vecuma un invaliditātes pensijām izmaksas. No 2018. gada 1. jūlija  personām, kurām vecuma pensija ir piešķirta līdz 1996. gada 31. decembrim, kā arī personām, kurām piešķirta invaliditātes pensija un pensijas vecums sasniegts līdz 1996. gada 31. decembrim, par katru apdrošināšanas gadu, kas uzkrāts līdz 1995. gadam (ieskaitot), piemaksas apmērs ir 1,50 euro par katru gadu. Sākot ar 2012. gada 1. janvāri, piemaksu piešķiršana jaunpiešķirtām vecuma un invaliditātes pensijām pārtraukta. Piešķirot invaliditātes pensijas vietā vecuma pensiju, piemaksa par apdrošināšanas stāžu līdz 1995. gada 31. decembrim, kas līdz 2012. gadam bija piešķirta pie invaliditātes pensijas, uz invaliditātes laiku tiek saglabāta. Piešķirot invaliditātes pensiju no jauna, piemaksa par apdrošināšanas stāžu līdz 1995. gada 31. decembrim, kas bija piešķirta līdz pensijas piešķiršanai no jauna, saglabājas;
  2. nodrošināt 2020. gada oktobrī veiktās piemaksas pie vecuma un invaliditātes pensijām apmēra par vienu apdrošināšanas stāža gadu, kas uzkrāts līdz 1995. gada 31. decembrim, indeksācijas izmaksas 2021. gadā un indeksāciju 2021. gada oktobrī, ja indeksācijas koeficients pārsniegs skaitli “1”.

Apakšprogrammas izpildītājs: VSAA.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads (izpilde)

2020. gada     plāns

2021. gada  plāns

2022. gada prognoze

2023. gada prognoze

Nodrošinātas piemaksu pie vecuma un invaliditātes pensijām izmaksas no valsts pamatbudžeta līdzekļiem, (saņēmēju skaits (vidēji mēnesī))

pie vecuma pensijām

342 080

335 329

320 662

306 537

292 961

pie invaliditātes pensijām

31 585

27 068

26 463

24 051

21 858

Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads (izpilde)

2020. gada     plāns

2021. gada  plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

166 646 603

167 204 098

163 190 847

157 138 277

155 645 327

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

557 495

-4 013 251

-6 052 570

-1 492 950

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

0,3

-2,4

-3,7

-1,0

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. gada plānu ar 2020. gada plānu (eiro)

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

7 545 444

3 532 193

-4 013 251

t. sk.:

Citas izmaiņas

7 545 444

3 532 193

-4 013 251

1. Piemaksas pie vecuma pensijām izmaksām, tai skaitā:

- palielinājums saistībā ar piemaksas vidējā apmēra mēnesī prognozēto palielināšanos par 0,88 euro (no 40,55 euro līdz 41,43 euro). Plānoti izdevumi 2020. gada piemaksu pie vecuma pensijām indeksācijai 2021. gadā 4 925 368 euro;

- samazinājums saistībā ar piemaksas saņēmēju skaita prognozēto samazināšanos vidēji mēnesī par 14 667 personām (no 335 329 personām līdz 320 662 personām)

7 291 898

3 532 193

-3 759 705

2. Piemaksas pie invaliditātes pensijām izmaksām samazinājums saistībā ar piemaksas vidējā apmēra mēnesī prognozēto samazināšanos par 0,52 euro (no 12,39 euro līdz 11,87 euro) un piemaksas saņēmēju skaita prognozēto samazināšanos par 605 personām vidēji mēnesī (no 27 068 personām līdz 26 463 personām). Plānoti izdevumi 2020. gada piemaksu pie invaliditātes pensijām indeksācijai 2021. gadā 123 847 euro apmērā.

253 546

-

-253 546