Nr.p.k.

Datums

Foruma darba kārtība

1.

2004.gada 5.martā

 1. Finanšu ministrijas Tautsaimniecības departamenta Eiropas Kopienas pašu resursu sistēmas koordinācijas nodaļas vadītājas Elitas Pavlovskasprezentācija - "Pašu resursu sistēma".
 2. "Datu aizsardzības audits" - diskusija par veiktajiem un aizsāktajiem fizisko personu datu aizsardzības auditiem. 
 3. Personas datu aizsardzības audita rokasgrāmatas projekts - Datu valsts inspekcijas direktores padomnieks informācijas sistēmas drošības jautājumosM.Ruiķis.
 4. Organizatoriskie jautājumi.
  • Finanšu ministrijas Iekšējā audita departamenta pārstāvju tikšanās ar Valsts kontroles vadību
  • Salīdzinošo pārbaužu veikšanas grafiks.

2.

2004.gada 23.aprīlī
(Latvijas Dabas muzejs)

 1. Latvijas Dabas muzeja galvenie darbības virzieni - Vides ministrijai padotībā esošā Latvijas Dabas muzeja direktore S. Ruskule.
 2. "Finanšu sistēmu Iekšējā audita darba programma (iekšējās kontroles novērtējums)" - Finanšu ministrijas Iekšējā audita departamenta Ministrijas sistēmu iekšējā audita nodaļas vadītāja O. Janberga.
 3. Organizatoriskie jautājumi.

3.

2004.gada 26.novembrī
(Valsts ieņēmumu dienests)

 1. Ernst&Young Baltic SIA Vadības risinājumu departamenta konsultantesS.Kurmes prezentācija "Izmaiņas iekšējā audita standartos".
 2. KNAB Korupcijas analīzes un pretdarbības metodikas izstrādes nodaļas vadītāja J.Circena prezentācija "Korupcijas apkarošanas programma".
 3. Iekšējā audita dažādās lomas korupcijas apkarošanas programmas ieviešanā - Zemkopības ministrijas Iekšējā audita departamenta direktorsP.Lībietis, Vides ministrijas Iekšējā audita nodaļas vadītāja S.Mince, Kultūras ministrijas Iekšējā audita nodaļas vadītājs I.Meļņičenko.
 4. Iekšējā audita padomes darbs 2004.gadā - Iekšējā audita padomes priekšsēdētājs E.Lenšs. 
 5. 2004.gadā veikto salīdzinošo pārbaužu rezultāti - Finanšu ministrijas Iekšējā audita departamenta direktore D.Nulle un Koordinācijas un metodikas nodaļas vadītāja I.Zvane.
 6. Organizatoriskie jautājumi.