Nr.p.k.

Datums

Piedalās

Tikšanās mērķis un norise

1.

2004.gada 6. februārī
(Valsts kontrole)

 

 1. Valsts budžeta revīziju departamenta direktore G.Kalniņa-Priede, Valsts saimnieciskās darbības revīziju departamenta direktore Dz. Ceihnere, Privatizācijas procesa revīzijas departamenta direktors I. Šķibelis,
 2. Finanšu ministrijas Iekšējā audita departamenta direktore D. Nulle;
 3. Finanšu ministrijas Iekšējā audita departamenta Koordinācijas un metodikas nodaļas vadītāja I. Zvane;
 4. Finanšu ministrijas Iekšējā audita departamenta Ministrijas sistēmu iekšējā audita nodaļas vadītājaO.Janberga, Valsts saimnieciskās darbības revīziju departamenta kolēģijas locekleI.Balceviča,
 1. "Valsts kontroles revīziju plāns un prioritātes 2004. gadā"; 
 2. "Finanšu ministrijas Iekšējā audita departamenta izveidotā Valsts kontroles revīziju informācijas sistēma";
 3. Valsts kontroles metodoloģiskā pieeja finanšu revīzijās;
 4. Iekšējā audita darbības 2003. gada pārskats.

 

2.

2004.gada 25.februārī (Valsts kontrole)

 • Valsts kontrolieris R. Černajs;
 • Valsts kontroles padomes locekļi- Dz. Ceihnere, U. Greiškalns, G. Kalniņa-Priede;
 • Valsts kontroles kolēģijas locekļi -Z.Eglīte, B.Breidaks, I.Balceviča;
 • Finanšu ministrijas Iekšējā audita departamenta direktore D. Nulle;
 • Finanšu ministrijas Iekšējā audita departamenta nodaļas vadītāja I. Zvane;
 • Valsts kontroles Iekšējā audita daļas vadītāja I.Fiļippova.

Tikšanās organizēta ar mērķi noskaidrot sadarbības iespējas un veidus starp Valsts kontroli un Iekšējā audita struktūrvienībām.

 

Tikšanās gaitā tika apspriesti šādi jautājumi:

 • Darbības plānu saskaņošana un prioritāšu skaidrošana;
 • Metodiku saskaņošana;
 • Revīziju pieeju skaidrošana un prezentēšana.

3.

2004.gada 20.maijā (Valsts kontrole)

 • Valsts kontroles padomes locekļi- U. Greiškalns,
 • G. Kalniņa-Priede;
 • Valsts kontroles kolēģijas locekļi -B.Breidaks, I.Balceviča; M.Prāma, D.Timšāne, I.Atvare;
 • Finanšu ministrijas Iekšējā audita departamenta direktore
 • D. Nulle;
 • Finanšu ministrijas Iekšējā audita departamenta nodaļas vadītāja I. Zvane, Finanšu ministrijas Iekšējā audita departamenta Ministrijas sistēmu iekšējā audita nodaļas vadītājaO.Janberga;
 • Valsts kontroles Iekšējā audita daļas vadītāja I.Fiļippova, vecākā referente B.Bautre;
 • Valsts kontroles revidenti - A.Feldmane, G.Zandberga, E.Kažoks.

Tikšanās organizēta, lai sniegtu detalizētu priekšstatu par Finanšu vadības sistēmas Iekšējās kontroles novērtējuma izstrādāšanu, norādot galvenās auditējamās sistēmas, riska faktorus, kā arī nepieciešamās kontroles un pārbaudes metodes.

 

Tikšanās darba kārtībā tika iekļauti šādi jautājumi:

 • Iekšējā audita darba plānošana - D.Nulle;
 • Iekšējās kontroles novērtējuma programmu prezentēšana "Grāmatvedības uzskaite"- O.Janberga .

Diskusiju laikā tika apspriesti arī jautājumi par

 • finanšu sistēmu auditu regularitāti un pakļautības iestāžu ārējā un iekšējā audita pārbaužu saskaņošanu;
 • par revīziju apgalvojumu iekļaušanu iekšējā audita programmās.

4.

2004.gada 1.oktobris
(Valsts kontrole)

 • Vecākā valsts revidenteI.Lejniece, Valsts budžeta revīzijas departamenta direktore G.Kalniņa-Priede, Finanšu ministrijas Iekšējā audita departamenta direktore D. Nulle;
 • Finanšu ministrijas Iekšējā audita departamenta Koordinācijas un metodikas nodaļas vadītāja I. Zvane;
 1. Lietderības revīzija "Par onkoloģisko pakalpojumu pieejamību iedzīvotājiem un nodrošinājumu"; 
 2. Sadarbība ar IA struktūrvienībām atestācijas revīziju veikšanā par 2003. gada finanšu pārskatu sastādīšanas pareizību;
 3. Organizatoriskie jautājumi.