Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt atbalstu bēgļiem un alternatīvo statusu ieguvušām personām.

Galvenās aktivitātes:

  • Bēgļu pabalstu izmaksas.

Apakšprogrammas izpildītājs: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2018. līdz 2022.gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada prognoze 2022.gada prognoze

Nodrošinātas pabalsta izmaksas bēgļiem un alternatīvo statusu ieguvušām personām (saņēmēju skaits (vidēji mēnesī)) 1

Bēgļu pabalsta saņēmēji

30

49

49

49

49

Piezīmes.

1Rādītāja nosaukums ar 2020.gadu redakcionāli precizēts (būtība nemainās).

 

Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022.gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada plāns 2022.gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

63 912

73 056

73 056

73 056

73 056

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

9 144

-

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

14,3

-

-

-