Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt atbalstu bēgļiem un alternatīvo statusu ieguvušām personām.

Galvenās aktivitātes:

  • bēgļu pabalstu izmaksas.

Apakšprogrammas izpildītājs: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2017. līdz 2021.gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Nodrošinātas pabalsta izmaksas bēgļiem un alternatīvo statusu ieguvušām personām

Saņēmēju skaits (vidēji mēnesī):

Bēgļu pabalsta saņēmēji

105

159

49

49

49

 

Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021.gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Kopējie izdevumi, euro

158 060

227 682

73 056

73 056

73 056

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

69 622

-154 626

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

44,0

-67,9

-

-

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2019.gada plānu ar 2018.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

164 003

9 377

-154 626

t. sk.:

Citas izmaiņas

164 003

9 377

-154 626

Pabalsta uzturēšanās izmaksu segšanai personām, kurām nepieciešama starptautiskā aizsardzība un kuras ieguvušas bēgļa vai alternatīvo statusu, izmaksām, tai skaitā:

- palielinājums saistībā ar pabalsta vidējā apmēra mēnesī prognozēto palielināšanos par 4,91 euro (no 119,33 euro līdz 124,24 euro);

- samazinājums saistībā ar pabalsta saņēmēju skaita prognozēto samazināšanos vidēji mēnesī par 110 personām (no 159 personām līdz 49 personām)

164 003

9 377

-154 626