Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt atbalstu bēgļiem un alternatīvo statusu ieguvušām personām.

Galvenās aktivitātes:

  • Bēgļu pabalstu izmaksas.

Apakšprogrammas izpildītājs: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada prognoze

2020. gada prognoze

Nodrošinātas pabalsta izmaksas bēgļiem un alternatīvo statusu ieguvušām personām

Saņēmēju skaits (vidēji mēnesī):

Bēgļu pabalsta saņēmēji

×

×

159

49

49

 

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

-

-

227 682

73 056

73 056

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

×

227 682

-154 626

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

×

×

67,9

-

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2018.gada plānu ar 2017.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

-

227 682

227 682

t. sk.:

Citas izmaiņas

-

227 682

227 682

Pabalsta uzturēšanās izmaksu segšanai personām, kurām nepieciešama starptautiskā aizsardzība un kuras ieguvušas bēgļa vai alternatīvo statusu, izmaksām, tai skaitā:

- 73 056 euro, pamatojoties uz Ministru kabineta 2017.gada 7.jūnija rīkojuma Nr.294 “Par apropriācijas un bāzes izdevumu pārdali” 6.punktu, lai izmaksātu bēglim vai alternatīvo statusu ieguvušai personai pabalstu uzturēšanās izmaksu segšanai; 

- 154 626 euro, pamatojoties uz Ministru kabineta 2017.gada 7.jūnija rīkojuma Nr.294 “Par apropriācijas un bāzes izdevumu pārdali” 7.punktu, un saskaņā ar Ministru kabineta 2017.gada 6.jūnija noteikumiem Nr.302 “Noteikumi par vienreizējo finansiālo atbalstu un pabalstu uzturēšanās izmaksu segšanai bēglim un alternatīvo statusu ieguvušai personai”.

-

227 682

227 682