Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt atbalstu bēgļiem un alternatīvo statusu ieguvušām personām.

Galvenās aktivitātes:

bēgļu pabalstu izmaksas.

Apakšprogrammas izpildītājs: VSAA.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads (izpilde)

2020. gada     plāns

2021. gada plāns

2022. gada prognoze

2023. gada prognoze

Nodrošinātas pabalsta izmaksas bēgļiem un alternatīvo statusu ieguvušām personām (saņēmēju skaits (vidēji mēnesī))

Bēgļu pabalsta saņēmēji

18

49

24

27

30

Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads (izpilde)

2020. gada     plāns

2021. gada  plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

33 309

73 056

44 412

49 964

55 516

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

39 747

-28 644

5 552

5 552

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

119,3

-39,2

12,5

11,1

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. gada plānu ar 2020. gada plānu (eiro)

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

46 263

17 619

-28 644

t. sk.:

Citas izmaiņas

46 263

17 619

-28 644

Bēgļu pabalsta izmaksām:

- palielinājums saistībā ar pabalsta vidējā apmēra mēnesī prognozēto palielināšanos par 29,97 euro (no 124,24 euro līdz 154,21 euro);

- samazinājums saistībā ar pabalsta saņēmēju skaita prognozēto samazināšanos par 25 personām vidēji mēnesī (no 49 personām līdz 24 personām)

46 263

17 619

-28 644