Nr.p.k.

Datums

Foruma darba kārtība

1.

2005.gada

25. februāris

  1. SIGMA ekspertu prezentācija par no šī gada 7. līdz 11.februārim un no 21. līdz 25.februārim īstenoto salīdzinošo pārbaužu rezultātiem Latvijas iekšējā audita sistēmā - Garets Evans (Gareth Evans), Niks Trīns (Nick Treen), Stens Bjelke (Sten Bjelke), Dariuss Matusevičus (Darius Matusevicius), Ginters Megeneders (Guenther Meggeneder).
  2. Iekšējā audita darbības gada pārskats - Finanšu ministrijas Iekšējā audita departamenta Koordinācijas un metodikas nodaļas vadītāja I.Zvane un vecākā referente V.Gurkovska.
  3. Organizatoriskie jautājumi.

2.

2005.gada 29.aprīlis

  1. Starptautiskie publiskā sektora grāmatvedības standarti - Latvijas Zvērinātu revidentu asociācija, L.Liepiņa.
  2. Veiktās aptaujas apkopotie rezultāti iekšējo auditoru mācību vajadzību jomā - Finanšu ministrijas Iekšējā audita departamenta Koordinācijas un metodikas nodaļas vecākā referente V.Gurkovska.
  3. Iekšējā audita struktūrvienību vadītāju pieredze veikto pārbaužu dokumentēšanā - Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas Iekšējā audita nodaļas vadītāja E.Zipova, Valsts kancelejas Iekšējā audita nodaļas vadītāja Ā.Gaile.
  4. Iekšējā audita struktūrvienības vadīšana atbilstoši iekšējā audita profesionālās prakses standartu prasībām - Labklājības ministrijas Iekšējā audita nodaļas vadītāja A.Rieba.
  5. Informācijas par SIGMA ekspertu sagatavoto ziņojumu par 2005.gada februārī veiktajām salīdzinošajām pārbaudēm ministriju un iestāžu iekšējā audita struktūrvienībās - Finanšu ministrijas Iekšējā audita departamenta direktore D.Nulle.
  6. Aktualizētais salīdzinošo pārbaužu plāns 2005.gadam - Finanšu ministrijas Iekšējā audita departamenta Koordinācijas un metodikas nodaļas vadītāja I. Zvane.
  7. Organizatoriskie jautājumi.

3.

2005.gada

17.jūnijā

Ādažu poligonā