Nr.p.k.

Datums

Tikšanās darba kārtība

1.

2005.gada 30.septembris

  1. Valsts kontroles darbība un veiktās izmaiņas 2005.gadā - Valsts kontroliere I.Sudraba.
  2. Finanšu revīzijas veikšanas kārtība - Revīzijas, metodoloģijas, analīzes un attīstības departamenta sektora vadītāja L.Dimante.
  3. Plānotie grozījumi Iekšējā audita likumā un Ministru kabineta noteikumos - Iekšējā audita departamenta direktore I.Zvane, Koordinācijas un metodikas nodaļas vadītājas vietniece V.Gurkovska.