Nr.p.k.

Datums

Tikšanās darba kārtība

1.

2006.gada 31.marts

  1. Valsts kontroles Stratēģiskās attīstības virzieni 2006. -2009.gadam -Valsts kontroliere  Inguna Sudraba.
  2. Iekšējā audita darbības 2005.gada pārskats - Finanšu ministrijas Iekšējā audita departamenta Koordinācijas metodikas nodaļas vadītājas vietniece Vija Gurkovska.
  3. Valsts kontroles revīzijas virzieni 2006.gadam - Valsts kontroliereInguna Sudraba.
  4. Grozījumi Iekšējā audita likumā - Finanšu ministrijas Iekšējā audita departamenta direktore Ingūna Zvane.
  5. Organizatoriskie jautājumi.