Nr.p.k.

Datums

Foruma darba kārtība

1.

2007. gada 19. janvāris

 1. Sanāksmes atklāšana un organizatoriskie jautājumi;
 2. Prezentācijas EK ikgadējai divpusējai koordinācijas sanāksmei;
 3. Pārskats par 2006.gada auditu konsolidētā plāna izpildi.;
 4. Informācija par grozījumiem 2006.gada auditu konsolidētajā plānā.;
 5. Informācija par izmaiņām struktūrfondu normatīvajos aktos;
 6. Informācija par EK auditoru ziņojumos izteiktajiem ieteikumiem attiecībā uz iekšējo auditu;

2.

2007. gada 
4. aprīlis

 1. Sanāksmes atklāšana un organizatoriskie jautājumi;
 2. Informācija par Eiropas Komisijas Kohēzijas fonda sistēmas auditu 2006.gada 12.-16.jūnijā;
 3. Informācija par izlases veida pārbaužu metodiku;
 4. Informācija par Eiropas Komisijas š.g. 12.-16.marta sistēmas audita galvenajiem secinājumiem un ieteikumiem.
3. 2007.gada 
30. novembris
 1. SIA "Ernst & Young" pārstāve Renāte Strazdiņa - Informācija par akreditācijas auditu;
 2. Lauku atbalsta dienesta Audita departamenta direktore Nata Lasmane -Ticamības deklarācijas modelis ;
 3. Finanšu ministrijas Iekšējā audita departamenta direktore Inguna Zvane: Informācija par Ikgadējo divpusējo koordinācijas sanāksmi -;
  Konsolidētais audit plāns 2008.gadam;
  Informācija par Vienoto revīzijas stratēģiju laikposmam no 2007.gada līdz 2013.gadam;
  Informācija par Homologue sanāksmi;
  Ikgadējie kopsavilkumi par auditu rezultātiem.